VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana na priču o bogatom mladiću – Diseldorf

U nedelju, 27. avgusta 2023. godine Njegovo Preosveštenstvo Episkop humski g. Jovan služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju u Sabornom hramu Svetoga Save u Diseldorfu.

Jevanđeoska beseda Vladike Jovana:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, mladić o kome govori današnje Jevanđelje je bio pobožan, odrastao je u jevrejskoj tradiciji i, kao što smo mogli čuti, držao se svih propisanih pravila. Ali je hteo nešto više od toga, hteo je da učini, iz svoje pobožnosti i iz svoje ljubavi, nešto dodatno, nešto što predstavlja izraz ljubavi, nešto što ne propisuje zakon i od njega ne traži starozavetni zakon, hteo je da zadobije život večni. Tim povodom on pita Gospoda Isusa Hrista šta da učini da bi imao život večni. A kada se ispostavilo da on sve zapovesti već drži, Gospod mu kaže da proda sve svoje imanje, da podeli siromasima i da ide za Hristom i da će imati tada život večni. Mladić je bio izuzetno tužan nakon tih Hristovih reči. I nama svima bi bilo mnogo lakše kada bi postojao jedan broj zapovesti i pravila kojih treba da se držimo i kada bi, ispunjavajući ta pravila, osigurali svoj večni život. Ali ono na šta Gospod uvek i iznova ukazuje to je da on od nas očekuje da kao celosni i celoviti ljudi imamo celostan i celovit odnos prema drugim ljudima i prema svetu u kome živimo, a to znači da ne možemo biti spaseni, ne možemo biti Hristovi, ne možemo biti Gospodnji ako ne volimo Gospoda Boga iznad svega, i naravno, podrazumeva se, da ako Boga volimo iznad svega da onda volimo i bližnjega kao samoga sebe. Ko ispunjava ove dve zapovesti taj će, draga braćo i sestre, ispuniti i sve ostalo zapovesti koje govore o pojedinostima kada je u pitanju odnos čoveka prema ljudima, čoveka prema Bogu i čoveka prema svetu u kome živimo. I kada je Hristos rekao apostolima da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije, hteo je da kaže kako je bogatome koji se vezuje za bogatstvo i koji se ne oslanja u svome životu na Boga, kao Onoga Koji nam daje sve što imamo, izuzetno teško će postići spasenje. I sami apostoli su se uplašili i iznenadili, začudili i uplašili, te su pitali Gospoda ako je to tako, ko se onda zapravo može spasiti. Jer bez obzira na to, kakvo bogatstvo i kakvo imanje posedujemo nije stvar u tome kolika je količina bogatstva u pitanju, nego se radi o tome kakav odnos mi imamo prema nekoj stvari za koju smatramo da je za nas izuzetno važna i vredna, za šta se vezujemo. To mogu biti manje ili veće stvari a može biti i ogromno bogatstvo. Smatralo se u ono vreme, da ako je neko bogat da je to samo po sebi znak Božijeg prisustva i blagodati u njegovom životu i sa druge strane, da je proklet onaj koji je siromašan. Ali Gospod nas uči da to nije tako i da mi uopšte nismo u mogućnosti da donosimo takve sudove na pravilan način, te Gospod kaže da će mnogi prvi biti poslednji a poslednji prvi. Mi danas možemo da se zapitamo sa apostolima, ko se onda može spasiti, draga braćo i sestre?! Opet, stojimo pred svetim prestolom, pred tajnama Božanskog spasenja i pred Gospodom Koji nam govori da je ono što je nama ljudima nemoguće, Bogu je moguće i On nas je i danas ovde sabrao i sakupio oko Sebe i zove nas na večeru ljubavi da sve nas, kao što je nekada sedao na večeru i obedovao sa grešnicima i preljubnicima i sa carinicima, da tako i danas sa svima nama sedne, bez obzira ko se od nas u kakvom stanju nalazi, da nas sve zagrli i pomiluje i nahrani Svojim Telom i Svojom krvlju. Jedino što očekuje od nas to je da se smirimo pred veličinom Njegove neverovatne ljubavi, da ne smatramo da smo mi nešto veliko ili nešto važno, nego da svi jedni drugima od srca oprostimo, šta god ko protiv koga ima, amin.