BERLIN, VIKARNI EPISKOP JOVAN, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana na Vaskrsni ponedeljak – Berlin

U ponedeljak Svetle sedmice, 17. aprila 2023. godine Njegovo Preosveštenstvo Episkop humski g. Jovan služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju u Sabornom hramu Svetoga Save u Berlinu.

Beseda Episkopa Jovana:

Hristos vaskrse! Draga braćo i sestre, ovaj najradosniji pozdrav Hristos vaskrse je nešto najlepše što može da se izgovori. Pozdrav Hristos vaskrse u sebi nosi svu lepotu Božanske ljubavi za nas ljude i za celokupnu tvorevinu, jer to što je Hristos vaskrsao iz mrtvih nije samo činjenica koja se tiče Hrista i Njegovog vaskrsenja nego se tiče svih nas i celog stvorenog sveta. Ta prevelika tajna ne može ni na koji način da se izrazi ljudskim jezikom, ni da se obuhvati ljudskim umom, niti može bilo koji pojedinac kao pojedinac da je doživi i zato tu tajnu iskustvujemo najpotpunije u našoj Svetoj Crkvi kao tajnu Gospodnjeg tela. Kaže se na početku današnjeg Jevanđelja Boga niko nikada nije video, Jedinorodni Sin Koji je u naručju Oca, On Ga objavi. Gospod Isus Hristos Koji je oduvek bio sa Svojim Ocem, kroz Koga su stvoreni svi i sve što je stvoreno, On je postao jedan od nas ljudi u svemu što je činio otkrivajući Svoga Oca i Njegovu volju, ali opet je bio pravi i istinsku čovek. Ljudi su mogli da Ga dotaknu i da se Njim razgovaraju i da čuju Njegove reči i Njegov glas i sve ono što je On činio i što čini bilo je isceljujuće za sve ljude i za ceo svet. On je Taj Koji je objavio Boga Oca ali je objavio i svu istinu o svetu i čoveku i ne samo da je tu istinu objavio nego je tu istinu samim Sobom i ispunio. Danas, kada slavimo svetlo Hristovo vaskrsenje, mi osećamo na ovom svetom mestu taj trepet kojeg su osećale i žene mironosice kada su naišle na otvoren grob sa koga je bio odvaljen kamen i kada su naišle na anđela koji je sedeo na kamenu i pitao što tražite Živoga među mrtvima. Kao što je otvoren Hristov grob tako će biti otvoreni i grobovi svih nas, draga braćo i sestre, i biće prevaziđena smrt i svako ograničenje telesno, duhovno ili duševno koje bilo ko od nas ima. U ovom svetu u kome živimo iskustvujemo razna ograničenja: u razumevanju, u našim telesnim sposobnostima, u emocionalnim sposobnostima, muče nas različite muke ali Gospod Isus Hristos je sve te muke, koje smo mi kao čovečanstvo i kao pojedinci izazvali ili napravili, uzeo na sebe, prikovao na krst i poneo sve te muke i nedaće sa Sobom u grob i nas opet obnovio i vratio nam ljudsko dostojanstvo vaskrsenjem iz mrtvih. Nije više vaskrsnut samo Hristos nego smo, draga braćo i sestre, vaskrsnuti i mi. Počelo je naše vaskrsenje i grobovi više ne mogu da izdrže tu silu i snagu, iako nam se ponekad u ovom svetu čini da nemamo snage i da nas pritišću muke i nedaće kojima nikada neće biti kraja, istina je potpuno drugačija, a to je da će te muke da se završe i okončaju mnogo brže nego što nam se čini i da će Gospod Svojim dolaskom i vaskrsenjem svih i svega iz mrtvih, da uspostavi novo buduće carstvo Božije. Mi treba za to carstvo da se pripremamo otvaranjem svojih srca, draga braćo i sestre. Mi ne možemo ništa učiniti i ničim ne možemo suštinski doprineti ali možemo da odgovorimo na taj poziv tako što ćemo otvoriti svoja srca za Božansku blagodat i tako što ćemo dozvoliti Gospodu da u naša srca izlije Svoju blagodat i Svoju ljubav, da i mi kao što on nama oprašta i kao što nas podiže i vaskrsava iz mrtvih, da i mi tako blagodaću Njegovom praštamo svim ljudima i celom svetu, znajući da je sve što je suprotno od ljubavi zapravo pogrešno, ne samo zato što predstavlja način života suprotan Božanskim zapovestima, nego zato što mi sami sebe, draga braćo i sestre, na taj način lišavamo toga prevelikog blagodatnog dara. Mi sami sebe, draga braćo i sestre, na taj način lišavamo toga prevelikoga blagodatnoga dara, mi sami sebe lišavamo te velike tajne blagodatnog spasenja, a kada otvorimo svoja srca, bez obzira ko ima kakve muke, grehove, prestupe, nesuglasice, ko god šta ima protiv koga drugoga, videćemo da se mi svi nalazimo u istoj situaciji, koja se ne razlikuje suštinski. Svi smo stvoreni, svi grešimo i svi umiremo. I neka bi dao Vaskrsli Hristos silom vaskrsenja da svu braću i sestre vidimo kao one koji su već preobraženi i podignuti iz mrtvih, silom i slavom Hristovog vaskrsenja, Kome neka je slava u vekove vekova, amin.