VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Vladike Jovana na praznik Svetoga Nikolaja Mirelikijskog Čudotvorca – Diseldorf

Beseda Njegovog Preosveštenstva Episkopa humskog g. Jovana izgovorena na praznik Svetoga Nikolaja Mirelikijskog Čudotvorca u Diseldorfu, 2023. godine.

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, svima koji danas slavite Svetoga Nikolaja Mirelikijskog Čudotvorca, kao krsnu slavu, kao svoga patrona i zaštitnika, neka je srećna i blagoslovena krsna slava. Neka je ovaj praznik danas srećan i svima onima koji ne slave Svetoga Nikolaja kao krsnu slavu, jer Sveti Nikolaj, kao i svi ostali svetitelji, vaseljenski svetitelj, svepravoslavni, svehrišćanski i svečovečanski, jer i ne može drugačije biti. Svaki svetitelj, njegov život, i ono što čini i što jeste, za nas zapravo jeste projava Živog Boga i istine Hristove među nama. Sveti Nikolaj, koji je živio s kraja 3. i početkom 4. vijeka, je bio jedan od svetitelja mnogobrojnih koji je svojim životom posvedočio istinu koju je Gospod propovedao i koju je Samim Sobom doneo među nas ljude u ovaj svet u kome živimo a to je istina o našem životu, o životu nas ljudi, i to ne istina kakvom je mi, očima ovoga sveta vidimo, nego je to onakva istina kakvu je Bog za sve nas priredio, a to je istina vaskrsenja iz mrtvih. Svi svetitelji, tako i Sveti Nikolaj Mirelikijski Čudotvorac, su verovali u Gospoda Isusa Hrista, Istinskog Boga i Istinskog Čoveka, Koji je nakon stradanja i krsne smrti u treći dan vaskrsao iz groba. To Gospodnje vaskrsenje iz groba nije samo Njegovo vaskrsenje, kako nas uči Sveti apostol Pavle i kako nas uči cela Crkva sa apostolskim zborom na čelu, nego je to vaskrsenje svih nas, draga braćo i sestre. Ovo što iskustvujemo u životu u kome živimo je radije iskustvo stradanja i umiranja, ali mi koji smo se u Hrista krstili u Njega smo se i obukli, obukli smo se i u Njegovo vaskrsenje. Zato smo se danas sabrali na ovom mestu, blagoslovom Svetoga Nikolaja, da i mi postanemo svedoci, kao što su to bili apostoli i prvi hrišćani i svi sveti oci i svetitelji do naših dana, da i mi dakle, postanemo i budemo svedoci Vaskrslog Hrista i novog života u budućem carstvu Božijem. Zato i na taj način, svi oni koji imaju i koji projavljuju vrline u Crkvi Božijoj jesu zapravo oni koji su zaplašeni istinom vaskrsenja i večnoga života. Zato je svetiteljima i onima koji nam svedoče Hristovo vaskrsenje bilo logično i jedino moguće ono što se nama često čini nemogućim, a to je da volimo sve ljude uključujući i neprijatelje. Tek onda kada zavolimo neprijatelje, može se smatrati da smo istinski hrišćani, da smo ne samo razumeli, nego svim svojim bićem prihvatili Jevanđelje i istinu koju nam je Hristos Sobom doneo. Neka bi Gospod dao molitvama Svetog Nikolaja Mirelikijskog Čudotvorca da nam današnji dan kao i svi dani u našem životu, bude dan blagoslova i pokajanja, dan većeg uvida Božanskog carstva i njegovog otkrivenja koje se najpotpunije može iskustvovati, bez ikakvog izuzetka, jedino i isključivo na Svetoj Liturgiji, koja je srž našeg hrišćanskog predanja i bez koje ne bi bilo našeg hrišćanskog, pravoslavnog i autentičnog iskustva i doživljaja otkrivene istine. Neka bi Gospod dao da se danas i u sve dane svoga života prosvetljujemo i da dublje i snažnije doživimo tu istinu, a to znači da dublje i snažnije doživljavamo istinu koja nam se otkriva i udeljuje na svetim liturgijama. Amin.