AUDIO, MINHEN, NOVOSTI

Besjeda sveštenika Dragiše Jerkića – Nedjelja 3. po Duhovima – Minhen

BESJEDA
3. PO DUHOVIMA
3. juli 2022.

Niko ne može dva gospodara služiti; jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. (Mt 6.24)

Ovim riječima nam Hristos upućuje jednu od najupečatljivijih jevanđeljskih poruka. On nam ovdje najprije poručuje da niko od nas ne može služiti dva gospodara. Gospod dakle, podrazumjeva službu jednom gospodaru, što znači da mi ne možemo da ne služimo, da ne budemo pod vlašću nekog od ova dva gospodara, pitanje je samo koga.

U nastavku iste rečenice nam Isus otkriva da se ova služba temelji na ljubavi i da ćemo, kada se odlučimo kome ćemo od ova dva gospodara služiti to činiti iz ljubavi. Ujedno nam biva jasno da ljubav i opredjeljenje jednom gospodaru podrazumjeva mržnju i odbacivanje onog drugog.

Na kraju saznajemo i njihova imena: u pitanju su Bog i mamon.

Mamon je na aramejskom jeziku, koji je u to vrijeme bio narodni jezik Palestine i kojim je i Hristos govorio, bila riječ koja je označavala novac, imetak, materijalno bogatstvo.

Sada nam već biva jasnije o čemu ovdje Gospod govori. Služba, ljubav, mržnja, poštovanje, prezir, sve ove riječi opisuju dubinski odnos svakog čovjeka prema onome što mu je najvažnije i što je njegovom srcu najbliže. Ono što volimo, to nam je istiniski i bitno, za to smo spremni da se žrtvujemo, da damo sve od sebe da ga odbranimo i da ga sačuvamo. Jer gdje je blago naše, ondje će biti i srce naše (Mt. 6,21)

Upravo ovim riječima nas Gospod Hristos upozorava na zamku u koju svaki čovjek, svako od nas, može da upadne.

Iako tako na prvi mah ovdje izgleda, nije sticanje novca i materijalnog bogastva po sebi zlo, nego naš odnos koji mi gajimo prema tome. Ukoliko počnemo da vjerujemo u to da nam materijalno blagostanje može pružiti jedinu i istinsku sigurnost, da nas ono može spasiti od stradanja i bola, da nam može pomoći da zaboravimo na prisustvo smrti u svijetu, onda postaje jasno kome smo se gospodaru priklonili.

A toga gospodara mi nećemo biti sluge, nego ćemo postati njegovi robovi.

Hristos nam otkriva jednu potpuno drugu stvarnost. Svojim dolaskom među nas i djelom spasenja on nam otkriva nepostojanost i lažnost svakog drugog odnosa koji nije sa Bogom.

Otac naš nebeski šalje svoga Sina među nas, koji postaje jedan od nas, koji sastradava sa našim slabostima i ide do kraja, ide do smrti koju sadejstvom Duha Svetog pobjeđuje snagom ljubavi koja nosi, preobražava i spasava sve.

On je naš istinski i pravi gospodar. Njemu služiti se može jedino i samo ljubavlju.

Služiti Ocu našem nebeskom znači posvetiti dane života koji nam je dat na dar izgradnji zajednice ljubavi sa Sinom Njegovim, Hristom Spasom našim. Na taj način mi postajemo zajedničari ljubavi i istine koja nas oslobađa od svakog straha, svake laži, svake klevete.

Zato draga braćo i sestre ne bojte se sve dok ste uz pravog gospodara. Ne bojte se, čak i kada vas sluge mamona napadaju, jer, kako nam poručuje Sveti Apostol Pavle, nevolja gradi trpljenje. A trpljenje iskustvo, a iskustvo nadu. A nada ne postiđuje, jer se ljubav Božija izlila u srca naša Duhom Svetim koji je dat nama. (Rim 5,3-5)

Da nam Gospod naš Vaskrsli podari snage, istrajnosti i hrabrosti na putu ljubavi, mira i praštanja,

Amin.