AUDIO, MINHEN, NOVOSTI

Besjeda sveštenika Dragiše Jerkića – Nedjelja pred Bogojavljenje – Minhen

 

Besjeda u nedjelju 30. po DuhovimaPred Bogojavljenje

(Mk 1, 1-8)

U ovom periodu godine, praznujući događaj Rođenja Gospoda Našeg Isusa Hrista, i dočekujući praznik Njegovog krštenja i javljanja Boga Oca i Duha Svetog, nam još jasnije postaje hrišćansko učenje o Bogu koji se otkriva čovjeku i cijeloj svojoj tvorevini.

Ovo učenje objedinjuje i nosi u sebi cjelokupnu istinu naše vjere. Istinu o Bogu koji nam otkriva da je On Otac, Tvorac cjelokupne tvorevine, koji stvara cijeli kosmos, sve nama znane i neznane svjetove sa Sinom i u Sinu; istinu o tome da su sva stvorena bića, prožeta stvaralačkom i životvornom energijom Duha Svetog.

Ovi praznični dani svojom ljepotom i radošću koje nose u sebi, opet i iznova projavljuju smisao svega što je stvoreno, i svakoga ko je postojao, koji postoji i koji će postojati.

Sveto predanje Crkve hrišćanske i Sveto pismo koje je nastalo u okrilju crkvene zajednice, predstavljaju jednu izobilnu riznicu svjedočanstava o otkrivanju Boga čovjeku. Hrišćansko predanje svim svojim iskustvom ispovjeda Boga koji jeste nevidljiv, nedostižan, nepojmiv, bezgraničan, svemoćan ali i ujedno i Sveblag, Svemilostiv, Svedržitelj, koji je Svjetlost svijetu, koji je Ljubav.

Na prvim stranicama Svete knjige saznajemo da Gospod stvara svijet voljom svojom u jednom dinamičnom i stvaralačkom procesu i da je kruna Njegovog djela čovjek – biće u koje Bog udahnjuje život stvarajući ga po liku svome.

Sveto pismo dalje svjedoči o prisustvu Božijem u istoriji izabranog naroda, da ga On ne napušta ni u najtežim trenutcima patnje i stradanja i da najavljuje dolazak Mesije, Spasitelja svijeta.

A Spasitelj je svijetu i ljudskom rodu neophodan jer smo nedovršeni, organičeni, propadljivi i smrtni. Cijela tvorevina, sve što diše vapi, traži i čezne za Gospodom.

U današnjem čitanju smo čuli kako Sveti evanđelista Marko počinje svoje Jevanđelje objašnjenjem da je upravo Isus Hristos, Sin Božiji, taj očekivani Mesija kog su najavljivali starozavjetni proroci. Takođe saznajemo da je anđeo Gospodnji koga Bog šalje da pripremi svijet za Njegov dolazak u stvari Jovan Krstitelj, sveti čovjek i veliki isposnik, žitelj pustinje koji je propovjedao skori dolazak Gospoda.

Ovdje nam se otkriva velika tajna postojanja čovjekovog. Sveti Jovan propovjeda pokajanje kao jedini put ka susretu sa Gospodom. Pokajanje jeste jedan sveobuhvatan proces promjene čovjekovog bića koji Sveti oci još nazivaju preumljenje. Pokajanjem mi počinjemo da mjenjamo stanje svojih emocija, svoga razuma, svoga uma. Počinjemo da spoznajemo da je naš dosadašnji način postojana bio nepotpun, nedovoljan, pogrešan. Pokajanjem otvaramo središte svoga bića, naše srce, za susret sa Bogom koji nam se javlja.

A kada srce svoje pokajanjem očistimo, otvorimo, pripremimo za Njegov dolazak, tada ulazimo u zajednicu sa Njim, što jeste krštenje. Sveti Jovan je, kako nam Pismo govori, pokajane krštavao samo vodom, ali ih je ujedno pozivao na vjeru u Onoga koji će uskoro doći i koji će ih krštavati Duhom Svetim.

Zato je draga braćo i sestre bitno da se neprestano podsjećamo da smo krstivši se primili jedan veliki dar, dar Duha Svetoga. Da nas je Gospod Bog naš primio u okrilje svoje i da smo time pozvani da neprestano stremimo ka Njemu. Da mijenjamo sebe, preispitujemo svoje misli i svoja djela, čistimo srce od nepotrebnog tereta, da se borimo za dobro i da stičemo ljubav. Sve ovo nabrojano jeste put pokajanja, put čovjekoljubnja, put bogoljublja. Time mi oštrimo svoja duhovna čula da bi mogli da čujemo, osjetimo, doživimo Boga koji nam se neprestano javlja.

Radujmo se, Hristos nam se rodi, Bog nam se javi!

Amin.

Tonski zapis besjede: