MITROPOLIT GRIGORIJE

Božićna poslanica Episkopa Grigorija

Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade,
kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti:
divni, savjetnik, Bog silni,
otac vječni, knez mira!
(Isaija 9,6)

Jan Asselijn, Bijeg u Egipat, oko 1640.

Ovim riječima veliki i slavni prorok Isaija najavljuje dolazak mira narodu Božijem, koji će se ostvariti rođenjem djeteta po imenu Emanuil, što znači Bog je sišao među nas. Vijenac spasenja Bog nije položio na glavu caru koji bijaše na vlasti, nego djetencetu koje se rađa. Zaista, moć Božija se kroz nejako novorođenče projavi!

Ove proročke riječi Sveti Oci tumačili su mesijanski i njihovo ostvarenje su, naravno, vidjeli u rođenju Gospoda Hrista. Međutim, ako samo malo bolje razmislimo, a vjerujem da će se svi roditelji, bake i deke složiti sa mnom, svako novorođeno dijete, donekle paradoksalno, donosi mir u dom u koji ulazi. Ono nesumnjivo sa sobom donosi i novu, izuzetnu dinamiku, traži da mu posvetimo veliku pažnju i brigu, želi da se igra, komunicira, raduje i istražuje svijet oko sebe. Ipak, i pored čitave te dinamike u centru ostaje mir, tj. spokoj, i kao preduslov koji je djetetu potreban da bi moglo da čini sve drugo što želi, i kao plod koji ono, uprkos svim naporima, donosi u živote svojih roditelja. Kada nema spokoja, dijete plače, a svi znamo da nema mnogo tužnijih i potresnijih prizora od toga.

Čuje li danas, braćo i sestre, svijet ovaj djetinji vapaj?! Ako ga čuje, a ignoriše – zao je, a ako ga ne čuje i ne trudi se da oslušne – bezuman je ili ravnodušan, što je, kako nas uči Sveto Pismo, jedna od osobina koje Gospod najdublje prezire! Svakodnevno svjedočimo tome da djeca širom svijeta stradaju, pate, boluju, drhte od hladnoće i straha i umiru! Hoće li Gospod Bogomladenac oprostiti suze djetinje? Velike su ljubav i milost njegova, ali jedno je sigurno: o svome Strašnom sudu ponoviće ono što je već jednom rekao: Sve što učiniste jednom od mojih malih, meni učiniste! (up. Mt 25,40)

No, vratimo se tajni rođenja Bogomladenca! U jednoj svojoj čuvenoj besjedi, posvećenoj nastupajućem prazniku, Sv. Grigorije Bogoslov veli kako je Gospodnje ovaploćenje djelo čudesnije čak i od stvaranja svijeta i čovjeka (Besjeda 38.13). On objašnjava i zašto je to tako, pa kaže: Djelo stvaranja bilo je čudesno jer je Bog sazdao biće slično sebi, darovao je čovjeku sopstveni obraz ili lik; sada pak, u ovaploćenju, Bog postaje sličan tome biću, odnosno On savršeno uzima na sebe ljudski lik, postajući u potpunosti čovjek.   

I zaista, mogli bismo ovo isto reći i ovako: prijatno je da želimo biti slični Bogu, lakše je odlučiti se za stremljenje ka savršenstvu i lijepo je voljeti ono uzvišeno. Ali kako li je samo teško čak i pomisliti na to da onaj koji je savršen čezne za nesavršenim, da onaj koji je najuzvišeniji voli ono što je poniženo? Pa ako bi se još i moglo reći da čežnja za Bogom, za najuzvišenijim, u nama često, kada god padnemo, proizvodi žalost i da nas boli, zamislimo tek koliko boli Tvorca to kada njegovo ljubljeno stvorenje, čovjek, za kojim žudi da bude u zajednici, neprestano i iznova ide iz pada u pad? Neprestano i iznova, čak i nakon što mu je pokazao kuda treba da ide, nakon što mu je pripravio put i poravnao staze (up. Mt 3.3), nakon što ga je uzeo na pleća i ponio tim putem da kako ne zapne o kamen nogom svojom (Ps 90.12).

I, gle, upravo ovo, kako kaže Bogoslov, ponajviše priliči Bogu. Jer Bog nas, dodaće Grigorijev veliki tumač Sv. Maksim Ispovijednik, nije zavolio kao samoga sebe, već više od sebe (Pismo 44). Da, to je mjera božanske ljubavi! Na drugom mjestu (Talasiju 64) Sv. Maksim kaže da je Logos postao čovjek kako bi božansku mjeru učinio našom mjerom: nije savršen onaj koji, kaže on, prirodno ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, već onaj koji božanski natprirodno brine o bližnjem i ljubi ga više nego samoga sebe, baš onako kako, natprirodno, Bog ljubi nas.

Dakle, ljubljeni narode Božiji, Bog nas je zadužio – onim što je sâm učinio, i to isto očekuje od nas; ono što on jeste, to isto hoće da i mi sami postanemo i budemo, da dostignemo mjeru božanske ljubavi. Kako božanski premudro! Jer, vidite, ovdje zaista nemamo izgovora! Za odsustvo svake druge vrline bismo se mogli pozvati na našu slabost, na našu grešnost i zavapiti mu pokajnički – pomozi mome nevjerju (up. Mk 9.24). A za nedostatak ljubavi ne možemo, jer grijeh nije izgovor za nedostatak ljubavi – i grešnik zna i može da voli drugoga i nešto više nego samoga sebe. Grijeh nije prepreka za ljubav! Međutim, ljubav jeste prepreka za grijeh – eto, u tome je tajna božanske premudrosti! Gospod dolazi, drugu zajednicu zajedničari, kako kaže Grigorije Bogoslov, da nas na božanski način iscijeli čovještvom, pokazujući nam da nijedna od naših slabosti, samo ako ljubavi imamo, ne priječi naš put u Nebesa otvorena.

Ali još jedno moramo znati: ova božanska ljubav, na koju smo prizvani, samo se u djelima očituje! Ona nije tek nekakvo stremljenje duha, pasivna dobrovoljnost i blagonaklonost, već djelatni oganj koji sobom sve obuhvata. Sin Božiji je u čovjeku zapalio ovaj oganj silaskom u utrobu Djeve i mi ga više ne možemo ugasiti. Međutim, do svakoga od nas je da li ćemo mu se opirati, pa će nas on i dalje neopisivo bolno, a besplodno, peći ili ćemo se truditi da u njemu sagorijevamo naše strasti, stremeći da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski (Mt 5.48). Tada ćemo, i jedino tada, u tom ognju osjećati toplinu, svjetlost i nadasve božansku radost! Radost Božića! Tada ćemo biti u stanju da na božićnoj jutarnjoj službi iskreno iz srca kličemo upravo riječima Grigorija Bogoslova: Hristos se rađa, slavite! Hristos sa nebesa, iziđite mu u susret! Hristos je na zemlji, uzvisite se! Neka pjeva Gospodu sva zemlja!

Mir Božiji, Hristos se rodi!  

 

Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.
Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus:
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott,
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
(Jesaja 9,6)

Mit diesen Worten kündigt der große Prophet Jesaja das Kommen des Friedens für das Volk Gottes an, der mit der Geburt eines Kindes namens Emmanuel verwirklicht wird, was Gott ist unter uns bedeutet. Gott setzte die Krone des Heils nicht auf das Haupt des herrschenden Königs, sondern auf ein Kindlein, das gerade geboren war. Wahrlich hat sich die Macht Gottes durch ein zartes Neugeborenes manifestiert!

Diese prophetischen Worte wurden von den Heiligen Vätern als messianisch interpretiert und sie sahen ihre Erfüllung natürlich in der Geburt unseres Herrn Christus. Vertiefen wir uns jedoch etwas in diese Gedanken, so ist festzustellen, und hier werden mir alle Eltern und Großeltern zustimmen, dass jedes neugeborene Kind, einigermaßen paradox, Frieden in das Haus bringt. Es bringt zweifellos eine neue, außergewöhnliche Dynamik mit sich, es verlangt von uns große Aufmerksamkeit und Fürsorge, es will spielen, kommunizieren, sich freuen und die Welt um sich herum erkunden. Trotz all der Dynamik bleibt der Frieden bzw. die Ruhe im Mittelpunkt: als Voraussetzung, die das Kind braucht, um alles andere tun zu können, was es will, und als Frucht, die es trotz aller Anstrengungen in das Leben seiner Eltern bringt. Gibt es keinen Frieden, keine Geborgenheit, so leidet das Kind. Wir alle wissen, dass es kaum traurigere und erschütterndere Anblicke gibt.

Hört die Welt heute, liebe Brüder und Schwestern, den Kinderschrei?! Wenn sie ihn wahrnimmt und dennoch ignoriert, ist sie böse. Wenn sie ihn aber nicht hört und sich überhaupt nicht bemüht ihn wahrzunehmen, ist sie unvernünftig oder gleichgültig, was, wie uns die Heilige Schrift lehrt, eine der Eigenschaften ist, die der Herr am härtesten verurteilt! Täglich sind wir Zeugen davon, wie Kinder weltweit leiden, erkranken, vor Kälte und Angst zittern und sterben! Wird der Herr Christkind die Tränen eines Kindes vergeben? Seine Liebe und Barmherzigkeit sind groß, aber eines ist sicher: Er wird wiederholen, was er bereits einmal sagte: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (vgl. Mt 25,40)

Kehren wir aber zum Mysterium der Geburt des Christkindes zurück! In einer seiner berühmten Predigten, die dem bevorstehenden Feiertag gewidmet ist, sagt der hl. Gregor der Theologe, dass die Menschwerdung des Herrn ein Werk ist, das noch wundersamer ist als die Erschaffung der Welt und des Menschen (Oratio 38,13). Er erklärt auch, warum das so ist, und sagt: Das Werk der Schöpfung war ein Wunder, weil Gott ein ihm ähnliches Wesen erschuf, er gab dem Menschen sein eigenes Bild bzw. Gleichnis; Hier aber, in der Inkarnation, wird Gott diesem Wesen ähnlich, das heißt, er nimmt vollkommen menschliche Gestalt an und wird ganz und gar menschlich.

Dies lässt sich in der Tat auch wie folgt ausdrücken: Es ist sympathisch, gottähnlich sein zu wollen, es ist leichter sich für das Streben nach Vollendung zu entscheiden und es ist schön das Erhabene zu lieben. Wie schwierig ist es aber auch nur daran zu denken, dass der Vollkommene sich nach dem Unvollkommenen sehnt, dass der Erhabenste das Demütige liebt? Wenn man nun auch sagen könnte, dass die Sehnsucht nach Gott, dem Höchsten, immer dann, wenn wir fallen, Kummer in uns hervorruft und uns weh tut, so sollten wir uns stets vor Augen halten, wie sehr es dem Schöpfer schmerzt, wenn der Mensch als sein geliebtes Geschöpf mit dem er sich wünscht in Gemeinschaft zu sein, ständig und immer wieder von einem Niedergang zum anderen fällt? Immer wieder, auch nachdem er ihm gezeigt hatte, wohin er gehen sollte und ihm offenbarte: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! (vgl. Mt 3,3). Selbst nachdem er ihn auf seine Schultern genommen und dorthin getragen hatte, damit sein Fuß nicht an einen Stein stößt (Ps 90,12).

Aber siehe, die Worte des Theologen treffen am besten auf Gott zu. Denn Gott liebte uns, wie der große Ausleger Gregors, der hl. Maximos der Bekenner hinzufügt, nicht wie sich selbst, sondern noch mehr (Epistula 44). Ja, das ist das Maß göttlicher Liebe! An anderer Stelle (Ep. Thalassios 64) sagt er, dass der Logos Mensch wurde, um das göttliche Maß zu unserem Maß zu machen: Vollkommen ist nicht jener, der, wie er sagt, von Natur aus seinen Nächsten liebt wie sich selbst, sondern derjenige, der auf göttlich-übernatürliche Weise für seinen Nächsten Sorge trägt und ihn mehr liebt als sich selbst. Eben auf diese übernatürliche Weise liebt uns Gott.

Also, geliebtes Volk Gottes, Gott hat uns beauftragt damit, was er selbst getan hat. Er will, dass wir dasselbe werden, was er ist. Dass wir das Maß göttlicher Liebe erreichen. Wie göttlich weise! Denn ihr seht, wir haben hier wirklich keine Ausreden! Mangels einer anderen Tugend könnten wir uns auf unsere Schwäche, auf unsere Sündhaftigkeit berufen und reumütig zu ihm rufen: Hilf meinem Unglauben (vgl. Mk 9,24). Mangelt es uns an Liebe, so können wir keine Ausrede finden. Denn die Sünde ist keine Entschuldigung für den Mangel an Liebe. Auch der Sünder kann jemand anderen lieben, nicht nur sich selbst. Die Sünde ist kein Hindernis für die Liebe! Allerdings ist Liebe ein Hindernis für die Sünde – das ist das Geheimnis göttlicher Weisheit! Der Herr kommt, teilt eine andere Gemeinschaft, wie Gregor der Theologe sagt, um uns auf göttliche Weise durch Menschlichkeit zu heilen und uns zu zeigen, dass keine unserer Schwächen uns den Weg zum offenen Himmel versperren sollte, wenn wir Liebe in uns haben.

Eines sollten wir noch wissen: Diese göttliche Liebe, zu der wir berufen sind, manifestiert sich nur in Werken! Sie ist nicht bloß eine Art geistlichen Strebens, eine Art passiver Gutmütigkeit und Wohlwollens. Sie ist eine wirkende Flamme, die alle umfasst. Der Sohn Gottes hat diese unlöschbare Flamme im Menschen entfacht, indem er in den Schoß der Jungfrau hinabstieg. Es liegt jedoch an jedem von uns, ob wir ihr widerstehen und sie uns weiterhin mit unbeschreiblichem Schmerz verbrennen wird, oder wir uns darum bemühen unsere Leidenschaften in dieser Flamme zu verbrennen und danach streben vollkommen zu sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist (Mt 5,48).

Dann, und nur dann, werden wir in dieser Glut Wärme, Licht und insbesondere göttliche Freude empfinden! Die Freude des Weihnachtsfestes! Dann werden wir beim Gottesdienst am Weihnachtsmorgen aus tiefstem Herzen, ganz nach den Worten Gregors des Theologen, rufen: Christus ist geboren, feiert! Christus vom Himmel, kommt ihm entgegen! Christus ist auf Erden, erhöht euch! Möge die ganze Erde dem Herrn singen!

Friede Gottes, Christus ist geboren!