NOVOSTI, HAMBURG

Koncert parohijskog hora Svetoarhangelskog hrama u Hamburgu

 
Pomaže Vog draga braćo i sestre,
 
naš parohijski hor želi da vas obraduje u ove praznične dane jednim lepim onlajn koncertom i odličnim odabirom duhovne i klasične muzike. Hvala svim učesnicima.
 
 
Ispred sveštenstva Svetoarhangelskog hrama u Hamburgu, sveštenik Siniša Vujasinović