MINHEN, NOVOSTI

Obaveštenje sveštenstva Hrama Svetog Jovana Vladimira

Draga braćo i sestre, verni narode,
 
Sa radošću vas izveštavamo da je crkvenoopštniski odbor izabran na redovnoj izbornoj skupštini Srpske pravoslavne Crkvene opštine Minhen, održanoj 1. jula 2023, definitvno registrovan pred nadležnim sudom i uveden u registar udruženja.
 
Time su se kao neosnovane pokazale brojne klevete, koje su malobrojni nedobronamerni pojedinci, neuspešno ali uporno, pokušavali da nametnu kako sudu, tako i vernom narodu preko opskurnih internet stranica. Same po sebi ove klevete nisu vredne pomena, znamo da nisu uznemirile većinu vas i utešeni smo rečima Apostola Pavla da „gde se umnoži greh, onde se još više umnoži blagodat” (Rim 5, 20). Ipak, sledujući istom Apostolu koji nas uči da smo „mi jaki dužni nositi slabosti slabih, a ne sebi ugađati” (Rim 15, 1), odlučili smo, radi onih slabijih među našom braćom, koje je možda morila sumnja, da sa vama podelimo ovu vest o konačnom pozitivnom sudskom ishodu.
 
Izuzetno nas raduje i u poslednje vreme vrlo primetan veliki priliv novih vernika na oba naša bogoslužbena mesta, pogotovo posle pandemije virusa korona. To predstavlja dodatni motiv za obogaćivanje bogoslužbenog, duhovnog i kulturnog života naše crkvene zajednice. Stoga vas sve pozivamo  da i nadalje, kao i dosad, zajedno radimo na tome da naš hram i crkveni centar budu mesto okuljanja našeg naroda u molitvi, miru i jedinstvu u veri.
 
Vaše sveštenstvo Hrama Sv. Jovana Vladimira