VIDEO, DORTMUND, NOVOSTI

Parohijski vlog – Dortmund

Počevši od ovogodišnjeg praznika Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, Crkvena opština dortmundska emitovaće parohijski bilten na društvenim mrežama i ostalim sredstvima informisanja.

Pomenuti bilten imaće poučni i informativni karakter. 

Na petnaestodnevnom nivou, u formi i trajanju prilagođenom potrebama vremena u kojem živimo, biće ponuđen javnosti.

Trudićemo se da aktuelna dešavanja, planove i sadržaje, koje je potrebno predstaviti našim parohijanima, na uređen i prilagođen način prezentujemo. 

Autori ovog vloga, u saradnji sa sveštenikom i vjernim narodom naše parohije, biće Borko i Nikola Obradović. 

Pored liturgijskog života i susreta naših ljudi koje svetotajinski život obezbeđuje, u našoj je zajednici dobrodošao svaki noviji vid komunikacije kao i narodna sabranja koja su izvodljiva u situaciji u kojoj poštujemo mere opreza i brige za bližnje.

Uprava parohije