BREMEN, NOVOSTI

Poseban crkveno-školski dan u gradu Bremenu

U subotu 20.juna 2020. u hramu naše parohije u večernjim satima služili smo blagodarenje Gospodu za blagosloven kraj školskog leta za svu našu decu kao i za đake dopunske škole na srpskom jeziku „Sveti Sava“ u Bremenu.

Duhovnu radost blagodarstvenih molitava, kao i svake godine, upotpunila su naša predobra i mila deca sa svojim roditeljima koji se već duži niz godina rado odazivaju na ovu posebnu i svečanu molitvu, u znak blagodarenja Gospodu za blagosloven kraj školskog leta.

Tog dana podeljene su đačke knjižice svim polaznicima naše škole kao i određeni pokloni i nagrade za uspešan rad u protekloj školskoj godini.

Posebnost tog dana bilo je u tome što smo se rastali od naše dugogodišnje i drage nam učiteljice, Gospođe Stanković Milice i njenog uvaženog supruga Gospodina Steve, koji ove godine odlaze put Otadžbine u zasluženu penziju.

U znak zahvalnosti dragoj porodici Stanković naša Crkvena opština je darivala prigodan poklon na molitven spomen i na dugo sećanje svih ljudi grada Bremena.

Bog da blagoslovi naše Stankoviće sa željom da imaju radosne penzionerske dane.