VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Praznik Svetoga Save u Diseldorfu

U četvrtak 27. januara 2022. godine proslavljen je praznik posvećen prvom srpskom Arhiepiskopu Svetitelju Savi koji je ujedno i slava Sabornog hrama u Diseldorfu. Bogosluženjem je načalstvovao starešina Sabornog hrama Njegovo Preosveštenstvo vikarni Episkop humski g. Jovan uz sasluženje sveštenika Aleksandra Sekulića i đakona Aleksandra Debeljaka. Nakon Svete Liturgije osvećena su slavska znamenja u slavu Svetitelja Save pripremljena od strane porodice Đorđević. 

Praznična beseda Vladike Jovana u prilogu vesti:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je jedan od najznačajnijih praznika, draga braćo i sestre, ne samo za nas u Diseldorfu čiji hram je prosvećen Svetitelju Savi prvom srpskom Arhiepiskopu i prosvetitelju srpskog naroda, nego za celi srpski narod i celo hrišćanstvo i celi svet. U istoriji hrišćanstva nema mnogo ličnosti koje su u tolikoj meri svojom službom Crkvi doprinele razvoju hrišćanske misije i prosvećenju čovečanstva tim što su organizovale Crkvu u jednom narodu i na taj način doprinele prosvećenju i prosvetljenju jednog naroda a uz to kulturnom i duhovnom razvoju i mnogih drugih naroda koji su dolazili u kontak sa našim narodom i svetosavljem koje prebiva u srcu i duši naroda. 

Danas smo čitali Sveto Jevanđelje koje govori o Dobrom Pastiru koji svoj život polaže kako bi zaštitio i sačuvao ovce svoje. Upravo takav pastir je bio Sveti Sava, pastir koji je svu svoju snagu, svu svoju energiju, sve svoje talente uložio, dao i žrtvovao kako bi nas kao pravoslavan narod uveo u porodicu provećenih i prosvetljenih naroda. On je organizovao bogosluženja i crkveni život na pravoslavan način koji se razvio i ustalio u Vizantiji, Crvki Istoka. Sava je sve to učinio tako što je sveto bogosluženje i svete knjige i sve što je bilo neophodno prevodio na jezik svoga naroda da bi narod razumeo bogosluženja, propoved i reči Svetoga Jevanđelja. Istinski nastavljač tradicije Svetih Kirila i Metodija koji su još u 9. veku preveli Sveto Pismo i najneophodnije svete knjige na slovenski jezik kako bi i slovenski narodi mogli da razumeju Liturgiju i reči Pisma na svom jeziku. Sveta braća, Sveti Sava i mnogi drugi su nastavili predanje propovedi na raziličitim jezicima koje je započelo na dan Svete Pedesetnice kada je Sveti apostol Petar propovedao raziličitim narodima Istinu Jevanđelja a svi su tu Istinu razumeli na svom maternjem jeziku. Možemo reći da je Sveti Sava ne samo svesrpski svetitelj nego i svevaseljenski i da on sobom obuhvata i kroz sebe izražava sabornu punoću hrišćanskog etosa i hrišćanskog vrlinsko pastirstvovanja koje treba da bude uzor svima nama kroz vekove koji dolaze. 

Neka vam je srećan i blagosloven ovaj sveti praznik i da se u međusobnoj ljubavi i miru sabiramo sećajući se Save i njegovog molitvenog zaštitništva i zastupništva pred Gospodom i Majkom Presvetom Bogorodicom. Amin.