NOVOSTI, FRANKFURT

Praznik Usekovanja glave Sv. Jovana Krstitelja proslavljen u Frankfurtu

Liturgijskim sabranjima u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg i u kapeli Sv. Luke u Frankfurtu obilježen je veliki praznik Crkve.

“Sv. Jovan Krstitelj je glasom rajskim pozivao sve na pokajanje koje vodi u raj i prepoznavanje Spasitelja. Pokajanje je radovanje, pokajanje je Veliki Petak svezan i neodvojiv od Vaskrsa. I danas nam je pokajanje svima potrebnije nego ikada…”, rekao je u svojoj besjedi o. Simon Turkić.

Narod vjerni je pozvan da molitveno i trudbeno pomogne nastavak daljih radova u hramu, izgradnji Svetosavske sale u kripti hrama i na samom kraju dovršenje trga ispred hrama Vaskrsenja Gospodnjeg.

Najveći između rođenih od žena (Lk. 7,28)

Dolazak Svetog slavnog Proroka, Preteče i Krstitelja Gospodnjeg Jovana najavljivali su prorok Isaija i prorok Malahija, a kada se vreme njegovog rođenja približilo Sveti arhangel Gavril najavljuje prvosvešteniku Zahariji rođenje Jovanovo, da će Jovanova misija biti velika i blagoslovena i od Boga i od ljudi.

Njegova propoved prethodila je dolasku Gospodnjem, a Sveti Jovan je poslednji prorok Starog Zaveta i prvi apostol i evangelist Novog Zaveta. Na šest meseci pre ovaploćenja logosa Božjeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, rođen je najveći između rođenih od žene, Sveti slavni Prorok, Preteča i Krstitelj Gospodnji Jovan. Rođen je pre Spasitelja kako bi pripremio put za dolazak Bogočoveka u ovaj svet. Sve je u životu Jovanovom bilo jedno veliko čudo, počev od promisla Božjeg da on bude rođen od bezdetnih i svetih roditelja Zaharije i Jelisavete, pa sve do njegove mučeničke končine, sve je u njegovom životu bilo svešteno i blagosloveno.

Pre rođenja Hristovog od Djeve Marije, stara Jelisaveta rodi Preteču Hristovog, da bi ljudi, videvši nadprirodno rođenje od bezdetne Jelisavete, poverovali rođenju koje se imalo dogoditi od preblagoslovene djeve Marije. Pretečino rođenje po rečima Prepodobnog oca Justina ćelijskog jeste rođenje najvećeg čoveka, Čoveka – ali više Proroka, više Angela, više Monaha, više Apostola, više Evanđelista. Svetim Jovanom se završava Stari Zavet i njime počinje Novi Zavet. On je vascelim svojim bićem poslužio tajni spasenja krstivši Gospoda u reci Jordanu. U bogoslužbenom životu naše svete crkve u samo tri slučaja proslavljamo sve događaje iz života: U praznicima Gospoda našeg Isusa Hrista, Presvete Bogomajke, kao i u čast Svetog Jovana.

Rođenje Jovanovo je detaljno opisao Sveti evangelist koji je među evanđelistima bio i pouzdani istoričar. Ime Jovan znači blagodat i milost. Praznik je ustanovljen u četvrtom veku nakon određenja dana praznovanja Roždestva Hristova. Svedočanstva iz četrvtog veka imamo u vidu bogate himnografije, ali i u besedama Svetog Jovana Zlatousta u ovaj praznični dan. Jovan je odrastao u judejskoj pustinji u kojoj je živeo do svoje tridesete godine. Propoved Jovanovog pokajanja imalo je za cilj da pripremi put Gospodnji i poravna staze njegove. Zbog siline njegove propovedi mnogi su mislili da je on obećani Mesija. Poslužio je tajni spasenja pogružavajući Gospoda u Jordan i bivajući poslušan u svemu volji Božjoj

Spasitelj na više mesta govori o Svetom Jovanu kao najvećem među rođenim od ženama. Prvi evanđelist jer je prvi blagovestio radosnu vest približavanja carstva nebeskog, prvi apostol jer je ukazao na Gospoda, značajan prorok jer je rukom dotakao Gospoda koga je propovedao. Sveti Jovan je zemaljski anđeo i nebeski čovek, koji je svojim svetim životom i poslušnosti pokazao da svako od nas iako telesan, može da bude iznad svog tela, da svojim vrlinama i bogougodnim životom bude iznad svog tela.

Iz sinaksara praznika Rođenja Svetog Jovana Proroka, Preteče i Krstitelja Gospodnjeg:

Kada je Nezalazno Sunce Pravde – Hristos Spasitelj naš trebalo da zasija svetu, i već bio savio nebesa i sišao u čistiju od neba devičansku utrobu, trebalo je da se najpre rodi od nerotkinje Njegova zvezda danica – sveti Jovan Preteča, da bi išao ispred Gospoda kao predvesnik, propovedajući i govoreći: Ide za mnom jači od mene (Mk.1,7). Stoga, kada se svetoj Jelisaveti navrši vreme da rodi, ona rodi sina u starosti svojoj, od omatorele utrobe, kao što u staro vreme Sara rodi Isaka. Tako, jedno čudo prethodi drugome čudu: pre no što Djeva rodi Hrista, stara Jelisaveta rodi Preteču Hristovog, da bi ljudi, videvši nadprirodno rođenje od starice, poverovali nadprirodnom rođenju koje je imalo biti od bezbračne device, i rekli sebi: „svemoguća sila Božja, koja razdreši neplodnost starice, u stanju je da i čednu Djevu učini Majkom“. – Zato čudesnom rođenju Hristovom prethodi čudesno rođenje Preteče. To bi tako zato, da se jednim čudom svet pripremi za primanje drugog čuda: da ljudi, ugledavši staricu mater, lakše prime uvekdevujuću Mater; da ljudi, postavši svedoci neobičnog rođenja od prestarele Jelisavete, pripreme sebe za vest o čudnovatom rođenju Hrista od Djeve. Jer i u jednoj i u drugoj materi čin rođenja prevazilažaše zakone prirode, pošto je tako hteo Bog, kome se kao Tvorcu povinjava svaka priroda…

Pregled praznikâ i Sveti Jovan u bogosluženju naše Svete Crkve:

U toku jedne bogoslužbene godine postoji šest praznika posvećenih Svetom Jovanu:

1. Začeće Svetog Jovana (6. oktobra);

2. Sabor Svetog Jovana (20. januara);

3. Prvo i drugo obretenje glave Svetog Jovana (9. marta);

4. Treće obretenje glave Svetog Jovana (7. juna);

5. Rođenje Svetog Jovana (7. jula);

6. Usekovanje časne glave Svetog Jovana Krstitelja (11. septembra).

U sedmičnom bogoslužbenom krugu svaki utorak posvećen je Svetom Jovanu, a pored toga prilikom pominjanja na otpustu Sveti Jovan pominje se odmah nakon Presvete Bogomajke. Na liturgiji se pominje u hodatajstvenoj molitvi, dok se prva čestica na proskomidiji vadi u njegovu čast. U drevnim liturgijskim tipovima možemo uočiti učestalije pominjanje Svetog Jovana u bogosluženjima, evo i jednog primera iz Liturgije Svetog Apostola Jakova brata Gospodnjeg: Pomenimo Presvetu, Prečistu, Preslavnu, Blagoslovenu, Vladičicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju, Svetog Jovana, Slavnog Proroka, Preteču i Krstitelja Gospodnjeg, božanske i svehvalne apostole, slavne proroke i pobedonosne mučenike, i sve svete i pravedne, da bismo njihovim molitvama i zauzimanjem svi bili pomilovani (završna prozba velike jektenije).

Himnografija u čast Svetog Jovana:

U životu naše Svete Crkve posle Presvete Bogorodice najveće poštovanje iskazano je Svetom časnom i slavnom Jovanu Proroku, Preteči i Krstitelju Gospodnjem. Jovanova  propoved prethodila je dolasku Gospodnjem u svet, on je udostojen da svoju desnicu položi na Spasiteljevu glavu prilikom krštenja u tokovima Jordanskim, a na kraju nakon svoje mučeničke končine biva propovednik Evanđelja onima koji su adu. Himnografija ga naziva i prvim Pretečom, prvim Prorokom, prvim Mučenikom, prvim Evangelistom, prvim Apostolom i prvim monahom, zemaljskim Angelom i nebeskim čovekom. 

O veličini Svetog Jovana najbolje nam kazuju praznici posvećeni njemu. Pored Gospoda i Presvete Bogorodice, Sveta Crkva samo Svetog Jovana proslavlja više puta u toku godine i tako ukazuje na duhovnu veličinu njegove ličnosti i nezamenjivi udeo u iskupiteljskom delu Gospoda Isusa Hrista.

Proroče i Pretečo dolaska Hristovog, ne umemo te dostojno pohvaliti, mi koji te ljubavlju poštujemo, jer neplodna tobom rađa i očeva nemost se oslobađa, slavnim i časnim tvojim rođenjem: I ovaploćenje Sina Božijega se svetu propoveda. (tropar Rođenja Svetog Jovana)

Ranije neplodna, danas Hristovog Preteču rađa, i to je ispunjenje svakog proročanstva, koje su proroci propovedali. Na Njega (Hrista) si na Jordanu ruku položio, javivši se kao Prorok Božijeg Logosa (Reči), propovednik, ujedno i Preteča. (kondak Rođenja Svetog Jovana)

Zaamvona molitva na Sabor Svetog Jovana Krstitelja:

Angela u telu i najvećeg među rođenima od ženâ, Jovana, Ti si, Vladiko Gospode, izaslao pred licem Ovaploćenoga Jedinorodnoga Sina Tvoga; preko čudesnog rođenja njegovog pokazao si ga podražavaocem silaska Sina Tvoga sa neba na zemlju, a time što je po smrti svojoj bio propovednik umrlima pokazao si ga podražavaocem silaska Sina Tvoga u ad; Udostojio si ga svedočenja Sina Tvoga da je on „i više od prorokaˮ, a uz to si ga udostojio i mučeničkog venca; Ti sâm, Gospode, obasjaj i nas sjajem života njegovog, a svetlošću propovedi njegove vodi nas putem zapovesti Tvojih i sve nas uvedi u nebesko carstvo Tvoje, milosrđem Hrista Tvojega, sa kojim si blagosloven, zajedno sa presvetim i dobrim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.