AUGZBURG, NOVOSTI

Predavanje u Augzburgu – Jevanđelje: Radosna vest Novog zaveta

U nedelju, 29. oktobra 2023. godine, u Augzburgu je posle evharistijskog sabranja održano predavanje na temu Jevanđelje: Radosna vest Novog zaveta. Ovo je drugo po redu predavanje u sklopu novog ciklusa Razgovora o veri, a gost je bila Marina Ćakić, teolog i doktorantkinja na Univerzitetu u Regenzburgu.
 
Ona je govorila o postanku spisa Novog Zaveta, o njihovoj sadržini i poruci koju nose. Reči je bilo o tome kako su, npr. poslanice koje su sa pastirskom brigom pisane za konkretne crkvene zajednice (npr. Solun, Korint, Efes) ili naslovljene na ljude (Timoteju, Titu) postali spisi upućeni svima i kao takvi se čitaju na bogosluženjima cele Crkve.
 
Razgovor se veoma brzo razvio u jednu živu razmenu, pokazajući da je Sveto Pismo nesumnjivo neiscrpni izvor, inspiracija i nasušna potreba za vođenje hrišćanskog života.
 
Razgovori o veri se nastavljaju 12. novembra kada će gost naše parohije biti prof. dr Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
 
Besedu oca Nenada izgovorenu posle čitanja Jevanđelja možete poslušati ovde: