VUPERTAL, NOVOSTI

Programerska radionica u Vupertalu

U organizaciji naših parohijana Slobodana Miljatovića i Miodraga Radovanovića  u subotu 25.09.2021., već po drugi put, održana je programerska radionica za djecu i mlade. Cilj radionica je pokazati učesnicima neke od mogućnosti savremene tehnologije i približiti im na taj način progaramiranje kao zanimanje. Uz to planiran je rad u grupama, uključivanje polaznika radionice u zadatke (npr. programiranje nekih malih segmenata) kao i kratko prezentovanje rezultata ostalim učesnicima. U planu je da se radionice održavaju dva puta mjesečno, a jedna radionica treba da traje od dva do tri sata.

Na našem prvom projektu programirali smo android aplikaciju u vidu liste sa mogućnošću dodavanja i brisanja imena. Kao drugi projekat planiran je ,,Raspberry Pi“. Ovo je jedan mini računar sa širokim spektrom primene. Za sada smo pronašli nekoliko zanimljivih projekata kao što su „Internet radio“ i „Digitalni dvogled“, a sve sa ciljem da se bolje upoznamo sa ovom temom. Na sledećoj radionici počinjemo realizaciju našeg „Raspberry Pi“ projekta, biće to muzički „Jukebox“, – rekao je Miodrag.

Uprava parohije u Vupertalu