KELN, NOVOSTI

Treća pastirska pouka parohijanima kelnske parohije

Pomaže Bog, draga braćo i sestre!

Radujemo se sa svima vama i blagodarimo vam, što ste, u trenutnim uslovima, svojim molitvenim učešćem podržali našu uzajamnu potrebu za zajedničkom molitvom, našom litijom, koju obavljamo svake nedelje, svako ispred svoje ikone, svog porodičnog zaštitnika u svom domu. Molimo se Gospodu da primi naše molitve, usliši naša moljenja i podari svako dobro svim ljudima.

Danas proslavljamo petu nedelju Časnog i Velikog posta. Prota Neđo će služiti Svetu Liturgiju u postojećim uslovima (jedan sveštenik i jedan pojac). Polako, ali sigurno, približavamo se Prazniku nad praznicima, Vaskrsu. Ovu svetu nedelju crkva je posvetila Mariji Egipćanki. Svete službe u petoj nedelji pune su podsticaja na podvig pokajanja. Jedno od najdubljih, najtežih i najdužih pokajanja prinela je Gospodu upravo Marija Egićanka. Ne mogavši ući u hram Boga Živoga, shvatajući da ju Bog odbija kao nedostojnu, spoznaje sav ponor svog pada, čuje zov Božiji, koji poziva na pokajanje i odlazi u pustinju, u izolaciju, da žrtvuje sebe Bogu. Posle dugogodišnje borbe u pustinji, gde je sa uspehom savlađivala svaki greh u sebi, izlazi kao pobednica, koju Gospod nagrađuje slavom večnosti, koja evo, kroz vekove traje i najupečatljiviji je obrazac pokajanja.

Izolacija, to je danas ponovo aktuelna reč. U izolaciji, naročito pustinjskoj, nema susreta sa drugim ljudima, osim sa samim sobom. To je zaista veliki podvig. Izolacija, koju mi proživljavamo danas, nije odlazak u pustinju, već je na kratko bežanje iz moderne civilizacije, tehnološki napredne, urbane potrošačke sredine, pune tvarnih uživanja i čulne naslade, u naš dom, našu malu crkvu. U toj i takvoj izolaciji pruža nam se prilika preispitivanja sebe i svojih dosadašnjih dela, kao i mogućnost susreta sa Bogom, koji se ogleda u licima i ljubavi naših bližnjih.

Uslovi života, koji su danas na snazi, za mnoge su teški. Ovakvi, nepoznati uslovi proizvode kod mnogih razne oblike strahova. Strah od bolesti, strah od neizvesnosti, egzistencijalni strah i ko zna kakve još strahove. I pored svega toga, iako to nije lako, ne smemo, draga braćo i sestre, da se uplašimo.

Glavni lek za svaku vrstu straha je vera u Boga. Vera iz ljubavi, a ne iz prinude. Takva vera prema Bogu, dala je Mariji snage da preživi u najtežim uslovima ovozemaljskog života, ali i da joj Bog otvori vrata raja i nagradi je večnim životom. Kako bismo pobedili taj strah, koji nas često lomi, potrebna nam je vera u Vaskrslog Hrista. Vera u neprestanu Božiju ljubav. Vera jednih u druge. Potrebna nam je vera koja nije statična, nego vera koja ište, traži i kuca na vrata Božija jer „Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.“ (Jevanđelje po Mateju 7, 7-8). Ovakva vera je spasonosna u svakom vremenu, pa i u vremenu u kom smo zaraženi, neko virusom, neko raznim informacijama, neko mržnjom, neko političkim obmanama, neko strahom od raznih teorija, koje nam se svakodnevno nameću.

Vera iz ljubavi pokreće i nas i naše parohijane, da sačuvamo zajednicu jednih sa drugima, i svih nas zajedno sa Bogom. Zato se zahvaljujemo svima koji učestvuju u nedeljnim kućnim molitvama, koji su svoje domove pretvorili u hramove, u kojima molitva neprestano traje i u kojima pominjemo jedni druge i time svedočimo da daljina, odvojenost, samoća, ništa ne mogu čoveku, koji ima vere iz ljubavi, da se u molitvi seti bližnjega.

Pozivamo sve vas, koji učestvujete u našim zajedničkim molitvama, da prenesete svoja lepa osećanja vašim srodnicima i prijateljima i tako ih ohrabrite, da i oni u nedelju, u 10 časova, stanu ispred svojih ikona i svoj dom, jutarnjom molitvom, pretvore u hram Božiji i na taj način budu deo naše zajednice.

Objavljivanjem fotografija želimo, pre svega da vidimo radosna lica drugih, kao i da pružimo podršku svima onima koji su usamljeni, svima onima koji strahuju, kako bismo im, kao braća i sestre, posvedočili da smo u molitvi sa njima i da nema potrebe za strahom, jer je Hristos među nama.

Pozdravljamo vas rečima blaženopočivšeg Patrijarha Pavla koji kaže : ,,Ako je Bog sa tobom, čega se bojiš? Ako nije, čemu se nadaš?“

Vaši sveštenici prota Neđo i otac Mladen Janjić
Keln, 04.04.2020.g.