VIKARNI EPISKOP JOVAN, VUPERTAL, NOVOSTI

Vjeronauka za odrasle u Vupertalu

U periodu od 6. do 12. novembra ove godine u parohiji vupertalskoj održan je intenzivan ciklus predavanja iz vjeronauke za odrasle. Teme obuhvaćene ovim svojevrsnim intenzivnim kursom bile su: otkrivenje, krštenje, miropomazanje, liturgija, ispovijest, te pitanje granica Crkve i pitanje našeg odnosa prema drugom čovjeku. Pored nadležnog paroha predavači su bili: episkop Jovan Humski, otac Danilo Dangubić paroh dortmundski i đakon Aleksandar Debeljak.

Izabrana forma intenzivnog kursa imala je za cilj da ljudima, svojom različitošću u odnosu na viđene forme u crkvi, privuče pažnju i zainteresuje ih za dublje promišljanje i bavljenje pitanjima vjere. Nakon održanog kursa smatramo da je željeni cilj dobrim dijelom i postignut. Ono što nas je, pored odziva parohijana, posebno obradovalo, je spremnost i potreba parohijana da diskutuju o temama izlažući u diskusiji svoje nedoumice i lična iskustva.

Sveštenik Zoran Ilić