VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Vladika Jovan: Hristos nam se otkriva i javlja kroz zajednicu svetih sabranih u Njegovo ime – Diseldorf

U nedelju, 2. jula 2023. godine Njegovo Preosveštenstvo Episkop humski g. Jovan služio je Svetu arhijerejsku Liturigju u hramu Svetoga Save u Diseldorfu.

Jevanđeoska beseda Vladike Jovana:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, mi u našim životima svo naše vreme ulažemo u naše dobro biće. Trudimo se da sačuvamo zdravlje, ako ga izgubimo da ga opet povratimo, bilo da se radi o duševnom ili o telesnom zdravlju. Naš život nam je dat kako bi u njemu ostvarili svoj odnos sa Bogom i sa bližnjima ali i sa svetom u kome živimo. Taj odnos često biva narušen iz različitih razloga. Ta narušenost odnosa stvara određenu krizu i u toj krizi mi imamo mogućnost da napredujemo kao oni koji su po liku i podobiju Božijem stvoreni. I to ne kao oni koji se beznadežno muče u borbi protiv smrti, grijeha, strasti i svega onoga što je negativno a što nas je zateklo nego kao oni koji su već od svega toga oslobođeni. Čuli smo kako apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima svima nama govori i opominje nas, kao i na mnogim drugim mestima, da smo mi zapravo, mi koji smo hrišćani, oslobođeni od greha jednom za svagda i da naše udove, odnosno sve ono što nam stoji na raspolaganju, na raspolaganju našoj volji, ne treba više da koristimo na način na koji smo koristili kada smo bili neznabošci, odnosno na način na koji smo ih koristili dok se nismo pokajali. A kada smo se pokajali? Pokajali smo se verovatno više puta ali kada god dođemo na ovo sveto mesto, naš dolazak na ovo mesto je, između ostalog, i naš izraz pokajanja. Dolazak na ovo mesto je naša pojedinačna i zajednička ispovest pred Bogom, ispovest da mi sami svojim moćima, snagama, znanjima, nismo u stanju, nismo sposobni ništa, ama baš ništa, da učinimo i da na ovom mestu iz tog razloga pred Boga donosimo blagodarenje, pred Boga donosimo molitvene darove našeg srca, pred Boga donosim blagodatne darove Duha Svetoga koji su nam na krštenju, odnosno miropomazanju darovani, ali pred Boga donosimo i sve naše probleme, nedaće i muče. Iz današnjeg Jevanđelja smo prvo naučili da je Gospod došao da sve isceli i izbavi od večne muke i tek će nas isceliti o svome Drugom i slavnom dolasku jednom za svagda. Naučili smo iz kapetanovog primera kakva treba da bude vera svih nas. Sa jedne strane da uvek imamo poverenje u Boga, da nas On zapravo, i onda kada nam se to čini, nikada ne ostavlja same a sa druge strane, mi, kao i kapetan, nismo dostojni da On uđe pod naš krov. Ali On, to je potresno, draga braćo i sestre, lično svaki put dolazi pod naš krov, svaki put nas podiže, hrabri, zove Sebi, i na kraju što je za nas najfascinantnije, i to treba svaki put i iznova da se ponovi, On nas sabira kao Svoje učenike i apostole, kao sve svetitelje kroz sve vekove postojanja naše Crkve, On nas sabira za svoju tajnu ali i večnu trpezu, trpezu budućeg carstva Božijeg,  na koji nas je sve kao i danas pozvao, i poziva nas da sednemo za taj sto i zajedno sa Njim jedemo ali ne od obične hrane, ne od hrane koja je od ovoga sveta nego od hrane Njegovog Tela i Njegove Krvi. Jer, ništa drugo ne može da nas oslobodi greha i smrti, ništa drugo ne može da nas očisti od svega onoga čime smo se zaprljali i na kraju krajeva od same smrti. Taj Njegov dolazak, draga braćo i sestre, nije takav kao da je On došao za svakoga od nas kao individue i pojedince, i zato smo se i sabrali na ovom mestu, jer nam se On uvek javlja i projavljuje uvek kroz zajednicu svetih sabranih u Njegovo ime. On nam se otkriva kroz darove Duha Svetoga koji su darovani svima nama koji se sabiramo na ovom svetom mestu i On nas poziva da kroz Njegovu Božansku Hristovu ljubav jedni drugima darujemo nadu vaskrsenja i života večnoga. Hvala vam što ste se i danas sabrali na ovom svetom mestu da se po Gospodnjoj zapovesti blagodareći Bogu i lomeći hleb predloženja i pijući iz iste čaše predloženja, da ispunimo Gospodnju zapovest ali i da dozvolimo Bogu kroz otvorenost naših srca da blagodat Duha Svetoga siđe na nas i na darove koje smo predložili i koje ćemo predložiti kako bi svi iskustvovali jedinstvo u jednom vaskrslom Hristovom Telu Koje je za nas i iskustvovali buduće carstvo Božije, amin.