VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana na Krstovdan – Diseldorf

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je Krstovdan, praznik koji je najneposrednije povezan sa praznikom Bogojavljenja. Danas postimo iz poštovanja prema Hristovim stradanjima i poklonjenju časnom i životvornom krstu ali i zato što, se u našoj hrišćanskoj tradiciji, na Bogojavljenje krštavao veliki broj ljudi, na šta ukazuje i služba koja se sutra služi ali i ova današnja služba. Osvećujemo danas vodu i da voda postaje ona ista voda kojom je Gospod Isus Hristos kršten u reci Jordanu od Svetoga Jovana. Današnje Jevanđelje govori kako je Preteča Gospodnji i Krstitelj Sveti Jovan krštavao ljude na Jordanu za oproštenje grehova. Razni ljudi su mu prilazili i pitali ga šta treba da učine kako bi se spasili i kako bi zadobili večni život. To su ga pitali jedan vojnik i jedan carinik a Jovan im je pre svega, jednostavno rečeno, kazao da budu ljudi, jer oni koji su na vlasti i koji su u prilici da imaju nad drugim ljudima moć, to ni u kome slučaju ne smiju da zloupotrebljavaju, da carinik i vojnik svojom moći ne otimaju, ne uzimaju, ne zahtevaju ništa više od onoga što im je propisano kao plata. Gospod takođe kaže da ko ima viška odeće neka da onome koji nema, isto tako kada je u pitanju hrana, ko ima viška hrane neka da onome koji nema. Iz ovih Gospodnjih reči vidimo da je poziv na pokajanje poziv na promenu načina razmišljanja i promenu ličnog odnosa prema svetu i prema drugim ljudima. Ta naša promena se događa kao neka vrsta revolucije kada dođemo do dubljeg uvida u naše duhovno stanje ili kada u određenim periodima ili trenucima života, darom Božijim, počnemo da razmišljamo o smislu našega života i o smislu toga u šta, kako i na koji način ulažemo sve svoje umne, duševne, emocionalne, materijalne i sve druge resurse i u tim trenucima se često događa da dođe do preumljenja, do pokajanja, do zauzimanja jednog novog stava u odnosu na onaj prethodni. Do pokajanja i preumljenja dolazi nekada i postepeno, korak po korak, Gospod traži i pronalazi načine kako da zagreje naše srce i da na mesto našeg kamenog srca stavi Svoje, Gospodnje srce koji je preispunjeno toplinom ljubavi za sve ljude i za ceo svet. Neka bi Gospod dao, blagodaću ovog današnjeg praznika, silom časnog i životvornoga krsta i blagoslovom Gospodnjeg krštenja da i mi doživimo i iskustvujemo blagodatnu istinu Božijeg otkrivenja Bogojavljenja ali i Božijeg otkrivenja celokupne tajne domostroja spasenja u susret Gospodnjem Drugom i slavnom dolasku i večnom carstvu kojem se nadamo, amin.