VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana na praznik Svetoga arhangela Mihaila – Diseldorf

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mi danas slavimo spomen na Svetoga arhangela Mihaila, koji je predvodnik svih sila nebeskih i on je bio taj koji je sve poslušne anđeoske sile poveo Gospodu Bogu nakon što je Satana otpao od Boga i poveo za sobom određene anđele koji su pali i tim postali demoni. U današnjem Jevanđelju smo čuli kako su se sedamdesetorica Hristovih apostola vratili prepuni radosti i posvedočili Gospodu da Njegovim imenom čine razna čuda i kažu da im se i zli duhovi pokoravaju u Gospodnje ime a Gospod im kaže da je video Satanu kako je kao munja pao sa neba. Gospod je dakle taj koji je svedok i očevidac stanskog pada sa neba, naš Gospod Isus Hristos je oborio Satanu i svaku silu vražiju i ne postoji nikakva sila koja može da se Gospodnjoj sili i blagodati i svemu što je Božije suprotstavi. I mi koji smo danas na ovom svetom mestu i koji se svojim molitvama i Svetom evharistijom pričešćujemo našem Gospodu Isusu Hristu zajedno sa Njim smo ti koji odolevaju svakoj satanskoj sili vražijoj, i s obzirmo na to što više postajemo svesni te istine to manje posežemo za bilo kakvom vrstom sujevernih, alternativnih ili praznovernih praktikovanja. Kada god se okrećemo nekakvom praznovernom, magijskom ili bilo kakvoj drugoj vrsti praktikovanja, mi ustvari odričemo činjenicu da je naš Gospod Isus Hristos Onaj koji je pobedio sve mračne i negativne sile i na kraju je pobedio i smrt i vaskrsao je iz mrtvih. Zato hrišćanima ne priliči da na bilo koji način i bilo čemu drugom daju prednost i pridaju značaj osim samo Jednom Gospodu Isusu Hristu, Njegovom Bespočetnom Ocu i Duhu Svetome. Kao što smo čuli apostoli su se veoma obradovali zbog uspeha koji su postigli Gospodnjim imenom ali Gospod ih opominje, kao što opominje i sve nas, da se ne radujemo tome šta mi činimo pozitivno u službi Bogu, nego da se većma radujemo tome što su imena naša napisana na nebesima. Dakle, ono što mi činimo u našem svakodnevnom životu je zaista malo i neznatno u poređenju sa onim što nam je Gospod dao, što nam daje i što će nam davati u vekove vekova. Zato treba da se radujemo tome što je nama to večni dar od Boga. Gospod kaže da ove Njegove reči i istinu ne razumeju oni koju su mudri, koji su mudraci ovoga sveta i koji zapravo na mesto ljubavi prema Bogu i drugim ljudima stavljaju svoj intelekt ili neka svoja znanja ali se Gospod u Duhu raduje tome što je Njegov Otac tu istinu večne blagodati i Božanske ljubavi otkrio prostodušnima, odnosno otkrio je onima koji smirenog i skrušenog srca imaju spremnost da vide u drugom čoveku projavu Božanske ljubavi, da vide u drugom čoveku Božansku ikonu i da se uvek prema drugom čoveku odnose kao prema svome bližnjem ili kao prema samome sebi. Bog nam, draga braćo i sestre, onda kada smo prostodušni otkrivao uvek i iznova veće i uzvišenije istine i tajne Njegovog budućeg carstva Božijeg. Neka je svima koji danas slave Svetoga arhangela Mihaila srećna i blagoslovena krsna slava i svima koji se zovu Mihail, Mihailo ili koji imaju neko ime koje je izvedeno iz ovog imena neka je srećan i blagosloven imendan. Neka vas Gospod čuva i blagoslovi i hvala vam što se došli da zajedno odslužimo Svetu Božanstvenu Liturgiju i da se pričestimo Njegovim prečistim tajnama i da proslavimo Svetoga arhangela Mihaila i da proslavljajući njega proslavimo našeg Gospoda i Spasitelja i buduće carstvo Božije koje dolazi a kojem se iskreno nadamo, amin.