VIKARNI EPISKOP JOVAN, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana – Nedelja 10. po Duhovima – Dubrovnik

U nedelju, 21. avgusta 2022. godine Svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Blagovesti Presvete Bogorodice u Dubrovniku, služio je Njegovo Preosveštenstvo Episkop humski g. Jovan uz sasluženje sveštenika Vladana Perišića, starešine hrama i ostalog bratstva i vernog naroda.

Jevanđeosku besedu proizneo je Vladika Jovan:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mi danas, draga braćo i sestre, slavimo svetlo i presvetlo Hristovo Vaskrsenje, jer je Hristovo Vaskrsenje ono čim se otkriva krajnji smisao našeg života i ono na šta i u šta smo pozvani a to je blaženi večni život u Hristu, u budućem carstvu Božijem. Slaveći Svetu Liturgiju i proslavljajući buduće carstvo Božije mi, moleći se Bogu, čitamo Sveto Jevanđelje kao Njegovu reč, kao reč koja je izgovorena u odnosu na konkretne ljude i u konkretnom vremenu, za vreme Hristovog života na zemlji, ali reč koja ima večni smisao i večno značenje. To je reč koja nas očišćuje i koja nas uvek i iznova poziva da razmišljamo na drugačiji način, i da prihvatimo one istine i vrednosti koje nisu od ovoga sveta, ali one istine i vrednosti koje treba da postanu istine i vrednosti celog sveta i celokupne tvorevine, jer mi čvrsto verujemo da će Bog preobraziti ceo svet i celu tvorevinu u jedno večno i blaženo postojanje u Hristu. Sve što se tiče našeg hrišćanskog načina života, tiče se i naših svakodnevnih problema, među kojima su razna stradanja i bolesti, nešto što muči mnoge ljude. Čuli smo iz današnjeg Jevanđelja da je jedan otac molio apostole da iscele njegovog sina ali oni to nisu uspeli, i zatim je molio Hrista da to učini. Gospod nas poučava, poučavajući apostole, da kada bismo imali samo malo vere koliko je gorušičino zrno, mogli bismo da činimo čuda koja i Hristos čini. Mi, draga braćo i sestre, tu količinu vere često nemamo, i Gospod kaže apostolima i samim tim svima nama, rode grešni i pokvareni dokle ću sa vama biti, dokle ću vas trpeti, i bez obzira na to što smo i mi pripadnici tog i takvog roda koji ima malo vere i koji je pokvaren na različite načine, vidimo da Gospod svojom ljubavlju, kroz celu istoriju, sam odgovara na to svoje pitanje, da je odlučio je odlučio da nas večno trpi i da trpi naše grehe štaviše sve te naše grehe, nedaće i nevolje je uzeo na sebe, i sam je, umesto svih nas, za sve nas postradao i vaskrsao iz mrtvih da bi svima nama darovao to vaskrsenje. Tako je, draga braćo i sestre, Hristova vera u stvari vera Crkve i svi mi pojedinačno, koliko god se trudili da verujemo i imamo vere u Hrista onoliko koliko verujemo i kada verujemo, to je zapravo Hristov dar, dar Hristove vere i dar blagodati Duha Svetoga. Zato je važno da uvek, jedni prema drugima i prema istini otkrivenja, otvaramo svoja srca i da budemo svesni da nikada kao pojedinci nemamo veliku i snažnu veru, da je naša vera, kada je snažna, snažna samo u Hristu i zahvaljujući Hristovom daru. Hvala Gospodu, koji nas je danas sabrao na ovo sveto i svešteno mesto da ispunimo Njegovu zapovest, da se zajedno pričestimo prečistim i životvornim tajnama, očekujući Njegov Drugi i slavni dolazak i da tako, ljubavlju jedni prema drugima koja je Božiji dar, proslavimo Gospoda predokušajući istinu Njegovog budućeg carstva koje dolazi. Neka vas Gospod blagoslovi i neka sve nas učvrsti u veri, da bismo se Njegovom blagodaću isceljivali od svega onog od čega bilo ko pati na ovom svetu, a najpre, da bismo se svi isceljivali od našeg neverja, jer je verovanje u Hrista veliki i najveći dar, i onaj dar koji nas čini da već sada budemo učesnici u Njegovoj slavi budućeg veka koja dolazi, amin.