VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana – Nedelja 26. po Duhovima – Diseldorf

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, mi smo se danas sabrali na ovom svetom mestu carstva radi Božijeg. Sabrali smo se na ovom mestu sa uverenjem i sa nadom da ćemo i mi biti pribrojani onima koji su čuli Gospodnju reč, reč Njegovog Jevanđelja a Njegovo Jevanđelje jeste objava o budućem carstvu Božijem i pravdi Njegovoj, o onome carstvu u kome će svi ljudi i celokupna tvorevina biti oslovođeni od svega onoga što nas pritišće, zaključno sa smrću koja je naš najveći neprijatelj. I s obzirom na to da smo se sabrali na ovom mestu, na kojem nam Gospod iznova govori i upućuje Svoje reči koje treba da budu otrežnjujuće, mi smo priklonili svoje uho Njegovoj besedi i pažljivo slušamo šta danas ima da kaže svakome od nas kao pojedincu i svima nama zajedno kao zajednici svetih u Gospodu. Ona nas danas, kao i na mnogo drugih mesta, opominje da sve ono što možemo sami od sebe na ovoj zemlji da priskrbimo i da saberemo od materijalnih dobara, da je to sve, sa jedne strane Njegov dar, Njegova blagodat i Njegov blagoslov ali da nikada i ni u kome slučaju ne treba da se oslonimo na materijalna dobra i da vezujemo ceo svoj život i celo svoje postojanje za ono što je materijalno. Onaj koji nam je dao život, dao nam je i ono od čega živimo ali On će nam, što je za nas najvažnije, dati i večan i blaženi život, i ne samo blažen život u ovom svetu u kome živimo, nego će nam dati večan i blažen život o Njegovom Drugom i slavnom dolasku i o vaskrsenju svih iz mrtvih. Neka bi Gospod dao da sve ono sa čim se u životu susrećemo a što je materijalno uvek doživljavamo kao Božiji dar i Božiji blagoslov i da budemo uvek spremni da taj Božiji dar i Božiji blagoslov podelimo sa drugim ljudima, ne zato što će to drugim ljudima pomoći, ne samo zato što je to Božanska zapovest, nego zato što ćemo na taj način izgrađivati sebe kao ljude u meru onog dostojanstva u koje i za koje nas je Gospod prizvao. Neka bi Gospod dao da naša današnja služba bude svima nama na blagoslov, na umnoženje ljubavi, na prosvetljenje naših srca i umova, da bismo uvek, što je moguće bolje, razumeli Božansku zapovest, da bismo primivši svetlost Njegovog vaskrsenja znali kako da se ophodimo prema svojoj braći i svojim sestrama u našem životu i naravno prema svim materijalnim dobrima, jer kao što smo čuli u Jevanđelju i kao što znamo iz naše svakodnevice, da život, koliko god bio dugačak, je u stvari kratak, a u nekim slučajevima je izuzetni kratak i mi često iznenada odlazimo sa ove zemlje. Neka nas Gospod pomiluje i blagoslovim današnjim zajedničkim pričešćem kako bismo i mi našli svoje mesto u budućem carstvu Božijem sa svima svetima, amin.