VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana – Nedelja pred praznik Rođenja Hristovog – Diseldorf

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, ne bi bilo ovoga svetoga mesta, i za nas najsvetijeg, da nam se Gospod nije Svojom ljubavlju smilovao kroz celu istoriju čovečanstva i da nije Svojom sigurnom i moćnom Desnicom vodio čovečanstvo ka budućem carstvu Božijem. To je činio tako što je posle čovekovog pada u greh, činio sve što je mogao da ljude upravi na pravi i istinski put, istovremeno planirajući da u svet pošalje Svoga Jedinorodnoga Sina Gospoda našega Isusa Hrista, čijim ovaploćenjem i čijim vaskrsenjem je spasena i preobražena celokupna tvorevina, a u Koga se mi, kao hrišćani, krštenjem oblačimo i Kojim i kroz Koga i pečat dara Duha Svetoga stičemo, postajući kroz Hrista sinovi Oca Nebeskog Koji milošću postaje i naš Otac Nebeski. Gospod nam je sve to omogućio tako što je postao jedan od nas, spustio se među nas, postao naš srodnik i prijatelj. Čini se da je to bilo veoma davno, pre otprilike dve hiljade godina, ali ako uzmemo u obzir da je jedan ljudski vek u idealnom slučaju stotinu godina, onda se pre samo dvadeset generacija zbio događaj koji označava jedan početak nove, hrišćanske ere za našu civilizaciju, novi početak računanja vremena, ali ne samo vremena kao istorijskog kontinuiteta, nego, za nas hrišćane, to je novi početak računanja vremena u kvalitativnom smislu, jer se nikada ni pre ni posle nije dogodilo slično Hristovom rođenju, niti bilo šta slično toj tajni kojom je Gospod Isus Hristos uzeo na sebe sve što je čovečansko, smirio Se i unizio Sebe, postao jedan od nas i postao naš sluga da bi nama pripremio put u buduće carstvo Božije, u spasenje i život večni. Današnje Jevanđelje govori o tome da je naš Gospod Isus Hristos, Koji je po telu rođen od Bogorodice i Prisnodjeve Marije, po zakonu bio Sin Josifa, kome je Marija bila zaručena i da On predstavlja ispunjenje sparozavetnih obećanja i zato se On ovde naziva Sinom Avraamovim i Sinom Davidovim, jer je u jevrejskom narodu bilo poznato i verovalo se i očekivalo da će mesija, spasitelj i izbavitelj jevrejskog naroda biti potomak i iz kuće carske, kuće Davidove. Smatrali su da će taj mesija takođe imati svu carsku i vojničku moć i da će izbaviti izrailjski narod od robovanja u kome su se nalazili. Gospod Isus Hristos je Sin Davidov, odnosno potomak, i jeste Mesija ali ne onakav na kakvog je čovečanstvo naviklo, ne mesija koji se rađa u ovozemaljskoj sili i slavi i koji kasnije rukovodi ovozemaljskim vojskama, silom i moći kako bi pobeđivao, porobljavao ili bilo koga ubijao u ime nekakve slobode i prava na slobodu svoga naroda, nego je došao sasvim Krotak i sasvim ponižen kako bi Svojim prisustvom doneo mir među sve nas i kako bi nas poučio i Svojim prisustvom preobrazio ceo svet. On je Jedini, Pravi, Istinski i Najbolji potomak Avraama kao oca vere svih Jevreja i svih hrišćana, jer je Njegova vera, Njegova vernost Svome Ocu bila jedina do smrti nepokolebiva. Draga braćo i sestre, mi se nalazimo na nekoliko dana do praznika Hristovog Rođenja, do praznika čiju tajnu ne možemo nikako i ni na koji način u potpunosti izraziti. Možda joj se možemo malo približiti kroz praznovanje ovoga praznika onako kako nam je to ostavila crkvena ljubav i crkvena tradicija. Ono što je najvažnije u vezi sa ovim praznikom jeste mir i ljubav i spokojstvo koje nam Gospod Isus Hristos donosi i na koje nas poziva kako bismo se i mi pridružili nebeskim silama i zemaljskim svetima koji su, pričešćujući se Gospodom Isusom Hristom, uzeli učešća u tajni Njegovog ovaploćenja, koja je istovremeno i tajan našeg spasenja. Draga braćo i sestre, Gospod Isus Hristos se ovaplotio da bi nam omogućio da Ga dotaknemo, da sa Njim razgovaramo, da Mu se kao čovek čoveku obratimo, da Ga zamolimo, Njega Koji je kroz sva ljudska stradanja po Svojoj sopstvenoj volji i pristanku prošao, da Njega zamolimo da nas izbavi iz svih nedaća kroz koje prolazimo, jer su Njemu nedaće svih ljudi savršeno poznate. On se ovaplotio, draga braćo i sestre, da bismo mogli u Svetoj tajni evharistije, na koju smo se i danas sabrali, da okusimo od Njegovog Tela i od Njegove Krvi, ne kao da smo jeli ljudsko telo i pili ljudsku krv nego u tajni božanstvene evharistije, hleb i vino postaju, na tajanstven način, Njegovo Telo i Njegova Krv a mi postajemo saovaploćenici Božanskog Logosa kako bismo postali i Njegovi sažitelji na nebesima. Neka bi Gospod dao da se i danas u miru i ljubavi pričestim Njegovim presvetim i prečistim i životvornim tajnama, i neka bi nam Njegov blagoslov darovao miran, spokojan i blagosloven Božić, da ga provedemo u miru i ljubavi i neka bi ga dao i svima onima koji su u ratovim zahvaćenim područjima, koja je zahvatilo ludilo međuljudske mržnje i nemogućnosti da se odreknu svojih određenih ciljeva i stavova. Neka bi Gospod i njih i nas pomilovao da u ceo svet dođe mir i ljubav kako bismo proslavili Hristovo rođenje i kako bismo u miru i ljubavi slavili Njegovo Ime svagda sada i uvek i u vekove vekova, amin.