VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana u nedelju po Bogojavljenju – Diseldorf

Besedu u nedelju po Bogojavljenju 2023. godine proizneo je Episkop humski g. Jovan u hramu Svetoga Save u Diseldorfu.

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, nakon što je Sveti Jovan Krstitelj bio bačen u tamnicu, Jovan Krstitelj koji je propovedao i najavljivao Gospodnji dolazak, Jovan Krstitelj koji je pozivao sve ljude na pokajanje, Gospod Isus Hristos počinje javno Svoju propoved i počinje je rečima pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Ove prve reči Gospodnje pokajte se, jer se približi carstvo nebesko bi trebalo da budu one reči koje non-stop prebivaju u našim srcima. Mi smo svi pozvani da se pokajemo, jer se i danas nama približi carstvo nebesko i carstvo nebesko, draga braćo i sestre, svaki dan se više i više približava. Približava nam se svaki put kada se molimo Bogu da nam otkrije tajnu pokajanja a tajna pokajanja nam je otkrivena samim Gospodom Isusom Hristom i celokupnim Njegovim Jevanđeljem. Često se pitamo zašto da se kajemo, kako da se kajemo i šta je sve to zbog čega bi trebalo da se kajemo a trebalo bi da se kajemo ne samo zbog naših pojedinačnih prestupa, propusta, zbog naših pojedinačnih uvreda i povreda bližnjih, pojedinačnih povreda bilo koga ko živi na ovom svetu ili povreda prema samoj prirodi ili prema ovom svetu koga nam nam je Gospod darovao da u njemu i od njega živimo ali da se o njemu i brinemo, nego treba da se kajemo i za ono što ne predstavlja tako očigledne grehe i prestupa a što se tiče svih nas kao pojedinaca i nas kao zajednice, jer mi živeći na ovom svetu činimo mnoštvo grehova i prestupa živeći na račun drugih ljudi, živeći na račun prirode, eksploatišući ovaj svet i ovu planetu prekomerno i bez pravog i istinskog osećaja čineći nešto na račun drugih ljudi. Često se događa da mi tih grehova nismo svesni i zbog toga se često kaže u molitvama da molimo Boga da nam oprosti sva voljna i nevoljna sagrešenja, ona učinjena rečju, delom, svesno i nesvesno i na svaki drugi mogući način. Molimo Boga da nam oprosti zato što bez Njegovog praštanja i bez Njegovog oproštaja ne možemo ući u carstvo Božije koje dolazi, carstvo Božije u koje smo pozvani i zbog kojeg smo sabrani danas, ovde na ovom svetom mestu. To carstvo Božije i naše pokajanje su neraskidivo povezani i sa umnoženjem ljubavi, ljubavi jednih prema drugima i prema svetu u kome živimo i što se više i iskrenije kajemo to u našem srcu ima više mesta za druge ljude, to u našem srcu ima više mogućnosti da drugim ljudima oprostimo i da se za one koji greše, a u čije prestupe imamo uvid, iskrenije, srdačnije i otvorenije molimo. Sve to čineći Gospod nam daje svaki put mogućnost za jedan novi početak i kada god se saberemo na ovo sveto mesto, na Svetu Liturgiju, mi smo zaista u najneposrednijoj blizini budućeg carstva Božijeg. Carstvo Božije se i danas na ovom svetom mestu približilo sasvim svima nama i Gospod nas, praštajući sve naše grehe i pozivajući da se od srca pokajemo, poziva za Svoju Svetu i sveštenu trpezu evharistije, za trpezu koju je održao sa svojim učenicima kao poslednju večeru. To je istovremeno, draga braćo i sestre, trpeza budućeg carstva Božijeg. Neka bi Gospod dao da se svi sa pokajanjem u srcu, sa ljubavlju jednih prema drugima, sa istinskim razumevanjem slabosti koje svi imamo i sa praštanjem da se pričestimo Njegovim prečistim Tajnama i da spoznamo istinu i tajnu budućeg carstva Božijeg amin.