NOVOSTI, FRANKFURT

Beseda na praznik Blagovesti – Frankfurt

Ko se ovom mogao nadati? –  Mnogi hrišćani vjerujući misle i vele tako. I mi sveštenici zatečeni, po riječima Njegoša, ,,kao slamka među vihorove“ slično razmišljamo. Na veliki praznik objavljivanja Blage vijesti tj. nagovještavanja Jevanđelja, evo i ja među mojom sabraćom sam u hramu… porodica i niko više. Zakon ove države tako odredio. ,,Vuk na ovcu svoje pravo ima…“ (Njegoš), a mi ljudi slabi. ,,Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač? Kao što stoji napisano: Za Tebe nas ubijaju vazdan, drže nas kao ovce koje su za klanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo kroz Onoga koji nas je ljubio. Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar nas ne može rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.“ (Poslanica ap. Pavla Rimljanima 8:35-39).

I sada kada prvi put od kako služim, na Blagovijesti neće biti narod vjerni u hramu. S jedne strane: sad se još više osjeti i uviđa koliki je praznik koji slavimo: Sveti arhanđel Gavrilo javio se Presvetoj djevi Mariji dok se ona molila u svojoj sobici najskromnijoj.

– Marija, neporočna, krotka, najsmirenija, najdivnija, najčestitija, časnija od heruvima i uzvišenija od serafima, koju dostojno Blaženom zovemo, o kojoj se raduje blagodatnoj svaka tvar…

Ona je živjela u Gospodu, sa Gospodom, za Gospoda. ,,Rodićeš Sina“, govori arhanđel silni djevi najdivnijoj, a ona sama i sitna a najhrabrija i najslobodnija odgovara: ,,Kako će to biti kada ja ne znam za muža?“Gavrilo kaza: ,,Sila, Duha Svetoga osjeniće te i začećeš.“ ,,Amin“, odgovara Bogomajka i utroba joj postaje šira od nebesa jer ona postaje mati Sinu Božijem i Sinu Čovječijem, Bogočovjeku i Spasitelju našem Isusu Hristu. Marija je živjela odvojivši se od svjetskog; u hramu i u svom domu a opet za spasenje svijeta je njen život. Eto male pouke, i mi danas odsjecimo se od svetovnog (grijeha gordosti i podleganja pritisku opšte psihoze), i svežimo se svom silom svojom životnom uz Boga Oca i Sina i Svetoga Duha.

Danas je mali jubilej u Crkvenoj opštini Frankfurt jer 2013. godine od praznika Blagovijesti krenuli smo sa redovnim službama u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg, kojeg smo kupili u vlasništvo Srpske pravoslavne rkve 11.12.2012. godine.

I evo danas smo i tužni s jedne strane a s druge radosnu tugu imamo zbog znanja da nas Presveta Bogomajka zaklanja svojim omoforom. Zbog radovanja javljanju arhanđela Gavrila Bogorodici Mariji. Molimo se da i nama arhanđel Gavrilo otvori dveri hrama što skorije i da vjerni dolaze, ožednjeli na izvor ,,vode žive“ na Živonosni Istočnik i Čokot odakle će da jedu i piju, gdje ćemo svi zajedno pripasti samo Hristu Caru…

O, Presveta Bogomajko, spasi nas!

Raduj se blagodatna Marije, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin.

Otac Simon Turkić