NOVOSTI, FRIDRIHSHAFEN

Beseda sveštenika Dragoslava Ćorkovića – Nedelja po Bogojavljenju – Bodensko jezero

Časni oče Milorade, draga braćo i sestre, Bog se javi – Vaistinu se Bog javi! Bog se javi i neprestano se javlja i ceo svet poziva da Ga sledimo na jedinom ispravnom i spasonosnom hrišćanskom putu, putu prema Carstvu nebeskom i večnosti, kojeg Gospod Isus Hristos već skoro dve hiljade godina označava i osvetljuje. A ljudi, draga braćo i sestre, često ne odgovaraju na ovaj poziv Božiji. Kada kažem ne odgovaraju, ne mislim samo na Bogojavljenski odgovor vaistinu se javi. Kako treba da izgleda naš odgovor na sveobuhvatni Božiji poziv, na Božije zapovest i Božije javljanje? Kada govorim o našem odgovoru na ovaj poziv, mislim na duboki dijalog i odgovor koji se, ako je istinit, može samo odigrati u našim srcima i u dubini naše duše.  Današnje Jevanđelje nam govori gde se nalazio ceo rod ljudski dok sam Gospod Bog postavši čovek nije sišao u ovaj naš zemaljski svet da ga osvešta i prosvetli. On je to Veliko Videlo, o kome se danas govori u ovom Svetom Jevanđelju Narod koji sedi u tami vide svetlost veliku, i onima koji sede u oblasti i seni smrti, videše svetlost veliku; Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko. Prva rečenica, draga braćo i sestre, je večni nedvosmisleni zaključak i nepobediva istina. 
A rečenica Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko, draga braćo i sestre, nije samo istorijska izreka, nije molba, nije pitanje. Ne! Ova rečenica je večni zavet i zapovest od samog Boga. 
Kako se ophodimo sa onim što od nas traži sam Gospod Bog? Bez pokajanja, nema spasenja. Bez našeg aktivnog učešća ka našem oboženju i osvećenju nećemo zadobiti Carstvo nebesko, o kome govori Sveti apostol i jevanđelist Matej. Jedino apostol Matej prenosi nam reč Carstvo nebesko, dok ostali jevanđelisti govore o Carstvu Božijem. Svejedno, ni jedno ni drugo nećemo zadobiti ako se kao prvi postupak ka oboženju ne pokajemo za svoje grehe, prepoznavši ih, postidimo se Boga i tako svoje grehove odbacimo. Odbacivši greh i ne čineći greh mi se postepeno preobražavamo. Preobrazivši sebe i mi postepeno možemo da postanemo svetionici samog Boga Istinitog i da kao takvi svetlonosci, silom Svevišnjeg Boga u Njegovu slavu i čast i mi svetlimo i pokazujemo jedini put ka spasenju i put ka Carstvu nebeskom i Carstvu Božijem! 

Setimo se u ovom trenutku i Svetoga Serafima Sarovskog, kojeg smo evo prošle nedelje proslavili. 
Ovaj veliki ruski i svepravoslavni Svetac, sam ispunjen Duhom Svetim, svetleći ovom današnjom Božijom svetlošću, savetovao nas je, da nađemo Božiji mir i smirenje u našoj duši i da će se hiljadu ljudi oko nas spasti, i da kad čovek dođe u stanje mira, on iz sebe na druge može da izliva svetlost prosvetljenja razuma. Draga braćo i sestre, mi moramo da shvatimo i prepoznamo ono što nas razlučuje i razdvaja od samoga Boga. Moramo da prepoznamo svoj greh i da taj greh ostavimo iza nas zauvek. 

Odlučimo li se za taj korak, ostavimo greh ne za sutra, ne za prekosutra, nego ovog trenutka, jer nikada ne znamo koliko vremena za pokajanje nam je ostavio Gospod. Obucimo se u Hrista jer smo u Hristu kršteni, preobrazimo se i budimo sveti po blagodati Božijoj, uradimo taj prvi korak na putu prosvetljenja svoga uma i tela, ka večnosti u večnosti. 
U knjizi o sudijama čitamo A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: Sagrešismo; čini s nama šta Ti je drago, samo nas sada izbavi (Sud 10,15). Sagrešismo; čini s nama šta Ti je drago, samo nas sada izbavi
U ovim rečima osećamo istinsko pokajanje, takvu poniznost, takvu skrušenost, takvu poslušnost, takvu želju za prosvećenjem i istinsko prihvatanje i prepuštanje volji Božijoj. Samo to prepuštanje volji i zapovesti Božijoj, jedini je pravi način i jedini izraz istinitog ispovedanja naše vere. Pokajte se, jer se približava Carstvo Nebesko! Pokajanje, poslušnost, smirenje i ljubav, to su vrline kojima na svome pojedinačnom i zajedničkom putu ka oboženju i prosvetljenju treba da težimo sada i uvek i sve dane života svoga. Amin.
Neka se svako od nas napokon razbudi i probudi, neka pogleda sebe, neka istinski raspozna sebe i uoči na kojem putu sada hodi: putem svetlosti ili putem tame? Svako sada mora da uvidi da li se nalazi na putu prolaznosti i obmane ili se nalazi na putu ljubavi, istine i večnosti; da tako krenemo putem ka večnoj i nebeskoj gozbi. Vreme je da se probudimo iz sna i lažne sigurnosti i lažnog komfora. Odbacimo, dakle dela tame i obucimo se u oružje svetlosti (Rim 13,11-12). 
Neka svojom blagodaću dâ Gospod Bog, da shvatimo Njegove jevanđeljske propovedi, da se pokajemo za svoje grehe, da oprostimo bližnjima svojim, kao što i nama oprašta Otac naš nebeski, da živeći hrišćanskim životom hodimo putevima Gospodnjim i da nas udostoji zajednice sa Bogom! Gospode hvala Ti za tvoje Sveto Jevanđelje, hvala za ovu Blagu Vest, što nas sve prosvetljuje; hvala Ti Bože što si stvorio čoveka koji može da odoli svakom iskušenju, koji sjedinivši se sa Tobom može da se preobrazi u Bogočoveka, koji je stvoren po liku Božijem i samo kao takav je po Božijoj volji. Tebi dolikuje svaka slava i hvala, sada i uvek i kroz sve vekove vekova. Amin. Bog se javi!