VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Beseda Vladike Jovana – Treća nedelja Velikoga posta – Diseldorf

19. marta 2023. godine u Diseldorfu, Vladika humski Jovan, vikarni Episkop vladike Grigorija, odslužio je Svetu arhijerejsku Liturgiju uz sasluženje sveštenstva hrama. Nakon što je proizneo besedu, vladika Jovan je iskazao veliku radost i zahvalnost na novome članu naše svete Crkve. Poželeo je dobrodošlicu gospođi Dženifer i poželeo svima prisutnima da u budućnosti zajedno u božanskoj radosti i blagodati proslavljaju ime Gospodnje.

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, nama je ovaj život darovan, kako bismo u njemu stekli ljubav, i da stekavši ljubav, uđemo u život našega Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. Ovaj život nam je darovan da ga živimo tako što spoznajemo božansku ljubav i blagodat, Njegovu milost i da moleći se Bogu da omekša naša srca, kako bismo u svetu u kome živimo i u ljudima koje srećemo spoznali samoga Gospoda Isusa Hrista, koji je Jedan i istovremeno mnogi, koji je Jedan ali se u svima nama otkriva i saopštava nam svoje Božanstvene darove i svoj priziv da živimo u večnoj i blagodatnoj ljubavi jedni sa drugima. Prizivajući nas u tu ljubav, Gospod nam govori Dođite k meni vi, zbog kojih sam stvorio vekove, dođite k meni vi, zbog kojih je Sunce zasjalo i vi, zbog kojih postoje sve lepote ovoga sveta, dođite k meni vi, zbog kojih ste mojom ljubavlju i mojom milošću spoznali tajne ljubavi i života, dođite k meni i imaćete mnogo više od onoga što ste iskustvovali u ovome svetu. On nas u isto vreme poziva i moli nas da se ne vezujemo ni za šta na ovome svetu i da ovaj svet doživimo kao mesto kroz koje prolazimo, ali koje će nama višestruko oblagodaćeno biti vraćeno kao evharistijski dar božanske ljubavi. On nas moli, ne zato što bi On bio neko ko nas kažnjava ako ne idemo onim putem kojim nas je pozvao, nego nas moli za naše dobro, iz prevelike ljubavi prema nama, jer mi imamo mogućnost da se svojom slobodnom voljom opredeljujemo za šta i kako se vezujemo. On nas jedino moli da se ne vezujemo za materijalno, jer za ono za šta se naše srce veže, i za ono za šta polažemo svu svoju nadu i snagu, ljubav, sa tim ćemo i živeti, odnosno, sa tim ćemo i propasti po svom sopstvenom opredeljenju. Zato nas Gospod poziva da svako od nas uzme svoj krst, koji je svakome od nas bez izuzetka težak na određeni način. Ta težina krsta olakšana je činjenicom da ga mi ne nosimo sami, već ga zajedno sa nama nosi naš Gospod Isus Hristos, koji za nas strada i biva ponižen. Onda kada prihvatamo stradanje i poniženje, onda prihvatamo i Njega i sa Njim sastradavamo, u Njemu predokušamo i iskustvujemo Istinu i tajnu Njegovog vaskrsenja. Zato je neizmerna tajna božanske ljubavi i Njegovog poziva da svako uzme svoj krst i pođe sa Njim, Njegovog poziva da se sabiramo na ovome svetom mestu. Da jedni u drugima spoznajemo tu božansku ljubav i da Bogu zahvaljujemo jedni na drugima, jer svako ko je u našem životu poslat, poslat je sa nekim razlogom, nama na blagoslov i radi našega spasenja i radi uzrastanja u božanskoj ljubavi. Neka je slava Trojedinome Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu na svim Njegovim darovima, neka Mu je slava što je danas našoj Crkvi pribrojao i Dženifer, koja se danas miropomazala i dobila pečat dara Duha Svetoga. Ona nije iz srpskog naroda, ali se danas zahvaljujemo Bogu što nam omogućuje da se ljudi svih naroda i narodnosti sabiraju na ovom svetom mestu, jer u Hristu, kako kaže Sveti apostol Pavle, nema ni Grka, ni Jevrejina, nema obrezanog ni neobrezanog, nema Srbina ni Nemca, nema Hrvata, Engleza ni Amerikanca, svi smo u Gospodu Isusu Hristu jedno. Neka bi dragi Gospod dao da naša srca postanu oblagodaćena, da uvek žurimo i hitamo na ovo Sveto mesto, kako bismo se pričestili ovim Svetim i Božanskim tajnama. Da zajedno spoznamo da je Božansko carstvo već ovde među nama, kad god se saberemo na ovome svetome mestu i da je naš bližnji zaista dar božanskog otkrivenja. Amin!