BERLIN, MITROPOLIT GRIGORIJE, NOVOSTI

Besjeda Episkopa Grigorija – o Bogorodici kao obrascu življenja za nas hrišćane – Berlin

Na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, 28. avgusta 2023. godine, Njegovo Preosveštenstvo Episkop diseldorfski i njemački g. Grigorije služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju u filijalnom hramu Vaskrsenja Hristovog u Berlinu na Tempelhofu.

Praznična besjeda Vladike Grigorija:

Draga braćo i sestre, danas slavimo Presvetu Vladičicu našu Bogorodicu. Slavimo Njeno ime svakoga dana i ima mnogo praznika tokom godine kada se podsjećamo na Njenu slavu, na Njenu čast, na Njeno dostojanstvo, na Njenu čistotu i na Njenu dobrotu. Veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu, Spasu mome, jedna je od rečenica koje smo danas čuli a druga je blažena je utroba koja Te je nosila, blažene su grudi koje su te dojile. Draga braćo i sestre, mi hrišćani najviše od svih ikada rođenih na zemlji, slavimo upravo Presvetu Bogorodicu. Dobro bi bilo da se zapitamo zašto?! Da li zato što je Ona Prečista, Preblagoslovena ili postoji još nešto što je važnije i zapravo je ono zbog čega Je toliko slavimo i treba da Je slavimo. Ako uzmemo samo tu rečenicu koju smo maloprije ponovili Veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu, Spasu mome onda ćemo se podjsetiti da je sav Njen život, od rođenja pa do upokojenja i uspenja, bio to da se raduje Bogu, Spasu Svome. Ne samo to što se raduje kada Joj arhangel objavljuje da će roditi Spasitelja, i da će To što će roditi biti Sveto, i da će Mu ime biti Emanuil što znači sa nama je Bog, nego u svakom trenutku Svoga života Ona se raduje Bogu Spasu Svome. Ali Njen Bog i Sin Božiji, Koji je kroz Nju i preko Nje postao Sin Čovječiji i Bog naš. Zbog toga je Ona Obrazac, kako bi ovdje rekli Vorbild za nas hrišćane, bilo da smo muško ili žensko, bilo da smo mladić ili djevojka, bilo da smo odrasli i zreli ljudi, nema boljeg obrasca življenja od Presvete Bogorodice. Ali mi ćemo se prevariti ako budemo sljedovali Njoj samo zbog Njene čistote i moralnog života, ako budemo nastojali da budemo kao Ona samo mu tom pogledu, vjerovatno da to nećemo moći. Najvjerovatnije ćemo se spotaći, najvjerovatnije ćemo pasti, pogriješiti i isprljati se. Ali zašto se Ona nije isprljala, zašto je Ona bila tako postojana? Zato što je sav Njen pogled, svo Njeno biće bilo usmjereno na Sina Božijeg i Sina Čovječijeg, na Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. U tome je tajna Njenog uspjeha, u tome je tajna Njenog dostignuća, i u tome je tajna Njene čistote, Njene dobrote i Njene pravednosti. Zato, braćo i sestre, ako hoćemo da sljedujemo Presvetoj Bogorodici onda to znači da samo držimo svoj pogled, svoje biće i svoje srce upereno na Hrista. Zato je Ona bila tako postojana, zato je bila tako hrabra, zato je bila tako vjerna, zato je Ona tako snažno i hrabro stajala pod krstom, zato je Ona toliko slavljena i proslavljana. I mi jedino na taj način možemo da budemo uspravni i ispravni, zbog toga što gledamo i što pratimo Hrista! Amin, Bože, da tako bude. Amin, Bože, da se na današnji praznik tome naučimo, amin, Bože, i daj Bože da nikada ne gledamo na drugu stranu u druge primjere osim ovog čudesnog primjera i ovog čudesnog pogleda Presvete Bogorodice. Gledajte, braćo i sestre, koliko je Ona proslavljena zbog neprestanog pogleda Sina Božijeg a mi čiji pogled ide desno-lijevo, pada gore-dole, kada se uspravimo i kada opet i opet u pokajanju pogledamo u Njegovo lice, uvjiek dobijemo pomilovanje, uvijek dobijemo spasenje, uvijek dobijemo snagu i ohrabrenje, i uvijek dobijemo upravljenje i iscjeljenje. Amin, Bože, da tako bude. Srećan vam praznik!