MINHEN, NOVOSTI

Besjeda sveštenika Dragiše Jerkića na praznik Svetoga Vasilija Ostroškog – Minhen

Besjeda na praznik Svetog Vasilija Ostroškog
Jn. zač. 22, Lk zač. 24

Hristos vaskrse!

Radost praznična, radost vaskrsenjska prožima biće naše Crkve darujući svakom drugom prazniku, svakom bogosluženju, svakoj molitvi smisao.

Vaskrsenje Hristovo obasjava nezagasitom i nestvorenom svjetlošću cjelokupno postojanje.

Vaskrsenje Hristovo projavljuje svijetu, rodu ljudskom, svakom od nas ponaosob Istinu o Bogu koji nam se otkriva, Bogu koji nam pruža ruku želeći da nas uvede u način svog postojanja, da nam daruje život vječni.

Vaskrsenjem je Hristos pokazao svojim apostolima, učenicima da On nije bio samo veliki čovjek, prorok, učitelj zakona, reformator judejske vjere, nego da je zaista bio Sin Božiji.

Bog se javlja svijetu i otkriva svojim stvorenjima da On jeste jedan Bog koji ujedno ima tri Lica, tri Ličnosti.

Čudno je to i zbunjujuće zvučalo tada, a mnogima to čudno i zbunjujuće zvuči i danas.

Ono što čini osnovu vjere hrišćanske jeste otkrivanje Boga koji jeste zajednica. I to ne bilo kakva zajednica, nego zajednica ljubavi, zajednica slobode, zajednica života. Nije slučajno što Gospod propovjedajući ovu blagu vijest objašnjava preuzimajući svima nama poznat odnos ljubavi – odnos roditelja prema djetetu. Tako saznajemo da je Bog Otac, ali da je On i Sin, a ujedno i sveprožimajući i sveoživotvoravajući Duh.

Sveti apostol i jevanđelista Jovan prenosi riječi Hristove kojima On objašnjava neraskidivu svezu ljubavi između Oca i Sina. Tako saznajemo da Sin sve što čini, čini po volji Oca svoga, i to zbog toga zato što mu Njegov Otac u ljubavi otkriva sve i pokazuje mu što sam čini (Jn 6,39)

Sve božanske energije, Njegova životvorna sila, moć, pravda su odraz iskonske ljubavi između Oca Nebeskog i Njegovog Sina u Duhu Svetom.

Nama Hristos otkriva da je Otac Njegov, Bog koji djeli svoje cjelokupno postojanje u ljubavi sa Drugim. Bog iz savršene ljubavi šalje svoga Sina u tvorevinu da je spase, da podiže mrtve i oživljava.

Blagotvorna, životvorna i spasonosna je sila ljubavi Božije. To je Gospod naš pokazao svojim prisustvom među nama. One koji su dolazili Njemu iscjelivao je od bolesti. Kako napisa apostol Matej: „I sav narod tražaše da ga se dotakne; jer iz njega izlažaše sila i iscjeljivaše ih sve“ (Lk 6,19).

Hristos svojim djelom projavljuje jednu potpuno novu stvarnost i obećava svijetu i rodu ljudskom pobjedu života i prestanak patnje. Obećava blaženstvo siromašnima, gladnima, plačućima, omrznutima, odbačenima. (Lk 6,20-22) Ovo obećanje On potvrđuje svojim vaskrsenjem.

Vaskrsenjem svojim Hristos pobjeđuje smrt, preobražava prirodu, otvara svima nama vrata Carstva nebeskog koje je ništa drugo nego život u zajednici sa Bogom.

Vaskrsli Hristos poziva svakog od nas u svakom trenutku našeg postojanja ka sebi i svome Ocu. Crkva Božija nije ništa drugo do zajednica vjernih koji su krenuli u zagrljaj svome Ocu Nebeskom.

Crkva čuva, svjedoči, proslavlja mnoštvo spasonosnih susreta čovjeka sa Bogom. Susreta koji preobražavaju, obogoprisutnjuju čovjeka, čineći ga hramom Duha Svetog.

Danas proslavljamo takođe jednog bogoprimca, Svetoga Vasilija Ostroškog. Svetitelja koji je za života bio hrabri bogotražitelj koji nađe Gospoda. Prisutnost blagorodne i čovjekoljubive sile ljubavi Božije se evo već vjekovima projavljuje kroz svete mošti, ovog svetog čovjeka, svjedočeći blagodatnu radost susreta čovjeka sa Ocem svojom.

Sveti Vasilije, pričešćujući se sa „hljebom koji siđe sa neba“ (Jn 6,23), Hristom živim, postade i sam svjedok volje Oca našeg Nebeskog koji hoće da se svi ljudi spasu. Sila Života, sila prisustva Duha Svetog, koja se osjeti pored kivota ostroškog čudotvorca potvrđuje istinitost Gospodnjih riječi „da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni.“(Jn 6,22)

Neka naš sveti vladika Zahumski i isposnik Ostroški uzmoli Gospoda svojim zastupničkim molitvama da i nama nedostojnima podari snage da izdržimo na putu krnosvaskrsnom, putu vjere i preobraženja. Amin.