NOVOSTI, FRANKFURT

Besjeda sveštenika Simona Turkića – Petrovdan – Frankfurt

Jedino što ne može dosaditi je Ljubav

Vaskrsli Gospod prilazi apostolu Petru, koji Ga se odrekao (tri puta) i božanski ga smireno tri puta pita: Simone, sine Jonin. ljubiš li Me? 

Petar mu dva puta odgovara: Da, Gospode! 

I treći put sa suzama (pokajanja): Da, Gospode, Ti znaš da Te ljubim. 

Ljubavlju Svojom koja se ne da opisati, sem prihvatanja iste (slično apostolu Petru) Gospod Petra nanovo udostoji svetosti apostolstva. 

Petar ljubavlju i milošću Hristovom, poslije svog odricanja iste, postaje Svet i apostol koji do mučeničkog stradanja svjedoči Ljubav Gospoda Isusa Hrista.

 

Drugi veliki apostol, koji je držao haljine onima koji kamenovahu Svetog prvomučenika arhiđakona Stefana (u znak podrške) i koji krenu u Damask da proganja hrišćane (iz revnovanja za vjeru), Savle, susreće na putu Vaskrslog Gospoda, Koji mu kaže: Savle, Savle, zašto me progoniš? 

Ko si Ti, Gospode? Odgovara, užasnuti Savle, jer bijaše ubjeđen da je u pravu. 

Bog Koji Jeste Ljubav odgovara zaslijepljenom progonitelju: Ja Sam Onaj Koga progoniš! 

 

O, Savle, Savle, ti zbog ,,revnovanja” Ljubav progoniš? Zar može biti ispravno da zbog svoje ,,vjere” u Gospoda istjazavaš i progoniš bilo koga? 

Zar ne trebaš biti milostiv i dobar ne samo dobrima i plemenitima nego i prema grešnicima i neznabošcima. 

Zar ti ne bio trebao Ljubavlju izbavljati i bezbožnike sa puta pogibli? 

A ne svetiti se nad onima koji su izranjavani na raznim drumovima i putevima života? 

Zbog ,,revnovanja” svoga odbacuješ Ljubav moju, zbog ,,revnovanja” svoga pridaješ sebi ,,ulogu” (značaj) koja se zove gordost i progoniš Mene.

 

Savle odlazi slijep tada da se krsti kod sveštenika Ananija i spada mu krljušt gordosti, kalup farisejski, kalup formalizma, i on progledava odozgo obasjan jedino Ljubavlju koja se nikako ne može opisati nego prihvatanjem Iste. 

Svim srcem, umom i dušom ljubljenjem Preblagog i Premilostivog Isusa Hrista, Gospoda i Spasitelja našeg. 

Savle ,,revnitelj” i đak onih koji su ,,ustima blizu a srcem daleko od Gospoda”, biva savladan od Ljubavi Božije i postaje Sveti i veliki apostol Pavle, propovjednik Jevanđelja Hristovog neznabošcima. 

Autor neprevaziđenih poslanica i sve do mučeničke smrti svjedok ljubavi Hristove.

Sveti apostoli Petar i Pavle su ljubavlju Svete Trojice u vječnoj svezi mira i mi ih danas, kada ih Sveta Crkva slavi, prizivamo da se mole za nas.

Da i mi, konačno, o konačno, odbacimo sebe i umjesto nas i sebe da ,,Hristos živi u meni” (u nama).

 

Himna Ljubavi

Prva poslanica Svetog apostola Pavla Korinćanima, glava 13

 1. Ako jezike čovječije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči.
 1. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
 1. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.
 1. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se,
 1. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu,
 1. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
 1. Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
 1. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati.
 1. Jer djelimično znamo, i djelimično prorokujemo;
 1. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično.
 1. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah; a kada sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko.
 1. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice; sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat.
 2. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje; ali od njih najveća je ljubav

Srećan praznik!
Srećna Slava!

o. Simon J. Turkić 
Petrovdan 2022.
Frankfurt