DISELDORF, EPISKOP GRIGORIJE, NOVOSTI

Besjeda Vladike Grigorija na praznik Vavedenja – Diseldorf

Besjeda Episkopa diseldorfskog i njemačkog sa Svete Liturgije, služene na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u Diseldorfu, 4. decembra 2023. godine.

Blaženi oni koji slušaju riječ Božiju i drže je!

Draga braćo i sestre, danas slavimo jedan od onih takozvanih Bogorodičinih praznika koji je istovremeno sam po sebi jedna pouka. Naime, praznujemo ulazak Presvete Bogorodice u jerusalimski hram… Zašto kažemo da je taj praznik sam po sebi poučan? Zato, braćo i sestre, što njen ulazak u hram je značio posvećenje, takođe i, kako smo čuli u kondaku praznika koji smo danas pjevali, zadobijanje Duha Svetoga. Sada dolazi ono najvažnije, ovaj praznik trebalo bi da nas pouči da mi, kada god zakoračimo u hram, u stvari žudimo za onim što se Njoj dogodilo, za posvećenjem, za osvećenjem i za ispunjenjem Duhom Svetim… Naravno, Ona je bila čista, bez grijehova koje mi posjedujemo. Duboku vjerujem, da kakav god čovjek da je, ako uđe u njega oganj i sila i dejstvo i blagodat Duha Svetoga, sve ono što ne valja biće spaljeno a ono što valja ostaće. Zato je, braćo i sestre, ovaj praznik sam po sebi poučan i zato bi trebalo da znamo, makar toliko, da kada god zakoračimo u hram, mi idemo tamo da oganj i blagodat Duha Svetoga spali trnje naših sagriješenja ali i da oživi sve ono što u nama treba da bude živo, da nas oblagodati, da nas učini nosiocima Duha Svetoga, kako kaže Sveti Ignjatije Bogonosac, da nas učini duhonoscima i hristonoscima. Zato naši preci koji su imali duhovno iskustvo i bolje duhovne učitelje nego što ih mi danas imamo su uvijek znali da u crkvu zakoračiti, znači zakoračiti u osvećeni prostor. Ali ne u prostor koji je sam po sebi osvećen, nego koji je ispunjen Duhom Svetim. Kada zakoračimo u crkvu, mi postajemo crkva, hram Duha Svetoga. A kako to znamo? Znamo tako što je Bogorodica postala hram Duha Svetoga, stan Božiji! Postala je da bi Bog pokazao da hoće da stanuje u čovjeku… Bog nam je na božanski način pokazao da smo svi pozvani da budemo Božiji hram, Božija Crkva. Zato je, braćo i sestre, toliko snažna Crkva! Ne zato što u njoj ima neka organizacija, neki sistem, zato što je ona institucija koja traje dugo godina, nego zato što u njoj dejstvuje Duh Sveti, blagodat Duha Svetoga. Da bi se to dogodilo u našim srcima i našim dušama trebamo opet da se obratimo i da pogledamo na Presvetu Bogorodicu. U čemu je tajna Njenog života? U otvorenosti prema Bogu, prihvatanju Božijeg glasa, Božije riječi, Božijeg dejstva. Zato i kaže ovo Jevanđelje, blago onima koji slušaju riječ Božiju i izvršuju je. Zato je Ona blagoslovena među ženama, zato je ona Blagodatna. Ono što je veoma važno za nas jeste to da svako od nas može da postane takav, čim se u nas useli Duh Sveti. Naravno, to je u rukama Božije volje, ali On je kroz Nju pokazao da hoće da živi i da obitava u nama. Zato, braćo i sestre, kada uđete u crkvu samo otvorite svoje biće i očekujte da vas dotakne plamen Duha Svetoga. Amin, Bože daj!