DORTMUND, NOVOSTI

Crkveno-narodni Zbor u Dortmundu

Crkvena opština i Parohija u Dortmundu organizuje
24. CRKVENO-NARODNI ZBOR
u porti hrama Svetog apostola Luke u Dortmundu

Ovogodišnji Crkveno-narodni Zbor predstavlja težnju Uprave Crkvene opštine u Dortmundu da se sačuva tradicionalno narodno saborovanje koje je svakoga juna već više od dvije decenije u porti dortmundske crkve, u organizaciji krajiškog udruženja „Petar Kočić“, pod nazivom „Kočićev zbor“, sabiralo naš narod iz Njemačke i okolnih zemalja.

Uslijed prepreka izazvanih aktuelnom epidemijom dvije godine za nama nije bilo mogućnosti da bude održana ova manifestacija. Članovi udruženje „Petar Kočić“ nisu u mogućnosti da u punom kapacitetu organizuju ovogodišnji Zbor, pa su rukovodstvu Crkvene opštine prepustili ulogu organizatora, a sam naziv saborovanja iz tehničkih razloga dogovoren je jednoglasno.

Svetom Liturgijom, u nedjelju 5. juna 2022.godine,  koja počinje u 10.00 časova i narodnim veseljem sa početkom u 12.00 časova otpočeće ovogodišnji 24. CRKVENO-NARODNI ZBOR. Uoči dana Zbora, 4. juna 2022. godine sa početkom u 19.00 časova, u hramu Svetog apostola Luke u Dortmundu, otac Gojko Perović, paroh i Arhijerejski namjesnik iz Podgorice, održaće predavanje o temi „Hristovo Vaznesenje i naše spasenje“.

Organizacija ovog događaja predstavlja radost za članove parohijske zajednice u Dortmundu.