NOVOSTI, FRANKFURT

Deset godina hrama Vaskrsenja Hristovog u Frankfurtu

Obilježavanje značajnog jubileja za Crkvenu opštinu Frankfurt u mjesecu decembru 2022. godine, otpočelo je predstavljanjem knjige prote Slobodana Tijanića Kainov krug.   

,,Prije deset godina kupili smo hram i tada smo obećali da će naš hram biti izvor i stecište jevanđelske kulture. Još deset godina unazad upoznao sam oca Slobodana koji je sa svojom suprugom Vukicom bio najmlađi sveštenik a ona najmlađa popadija koji su stigli u našu Eparhiju. Ispričao mi je svoju životnu priču, koju je zapisao u ovoj knjizi. Kao dječak krenuo je kroz grobove; đeda, babe, brata, oca i na kraju majke… i onda uzdigao oči svoje, kao na naslovnoj strani knjige, i ugledao Sunce Pravde, Lice Gospodnje, Vaskrsenje Gospodnje, i tako gleda i živi. Iako temperamenta apostola Petra, živahan i hitar, prota Slobodan ima meko srce apostola Jovana a ova knjiga je danas potrebna, ne samo Srbinu i Srbima, nego svijetu, jer svjedoči Ljepotu Hristovu, što je iznad svakog bontona (možda licemjernog) i (možda većinom lažne) kulture. To je Jevanđelje Hristovo koje je put sveobuhvatne Ljubavi, a Bog je Ljubav. Nema mržnje, nema osvete, otac Slobodan se moli za mir i u knjizi i životom, iako Baljkovica više ne postoji, uništeno selo. Majka je lik u knjizi, ona je presjek, centar i izvor, najsličnija Božanskoj ljubavi, koja važi i koja jeste ljubav prema svima” , istakao je o.Simon Turkić govoreći o autoru i knjizi.

U predstavljanju knjige još su učestvovali: Aleksandar Saša Jovanović, Branimir Mitrović i autor sveštenik Slobodan Tijanić.