VUPERTAL, NOVOSTI

Građevinski radovi u Crkvenoj opštini vupertalskoj

U Crkvenoj opštini vupertalskoj, počev od Vaskrsa 2019., radimo na obnovi dotrajalih i propalih dijelova na parohijskom objektima. Trenutno je u toku zamjena južne strane krova na hramu gdje je u objekat prodirala voda na više pozicija.

Takođe, kraju privodimo temeljno renoviranje oko 150 m2 stambenog prostora (urađena nova instalacija za grijanje, voda, kanalizacija, struja i zamijenjeno oko 40 m2 istruljele međuspratne deke), dok je 75 m2 stambenog prostora renovirano bez ulaganja u instalacije. Na stanove kojima raspolaže Crkvena opština ugrađeno je i trinaest novih prozora. Temeljno (voda, odvod, struja, podovi, zidovi, plafoni, novi inventar) renovirane su crkvene sale. 

Radove finansiramo iz namjenskih priloga za renoviranje, koji su pokrili najveći dio troškova, te iz redovnih prihoda Crkvene opštine i dijelom iz zaduženja. Najznačajnije od svega je to što je veliki broj parohijana dobrovoljnim radom dao svoj doprinos renoviranju i tako za Crkvene objekte pokazao brigu kao za svoj sopstveni dom.

Radovima ovdje naravno nije kraj. Na objektu ima zaista još mnogo da se radi, ali sa završetkom započetih radova mislimo da ćemo riješiti najalarmantnije radove. 

Dugujemo zahvalnost svima kojima su pomogli: radom, novcem, dobrom riječju, podrškom… Naš je san da još više, po završetku Korona krize, radimo na planu osmišljavanja sadržaja u renoviranom prostoru. Želimo da crkvene prostorije budu pune života, dječije igre, pjesme, predstava i radionica za djecu i odrasle, da budu mjesto okupljanja i susreta svakim dobrim i lijepim povodom.

Paroh vupertalski