KABINET EPISKOPA, NOVOSTI

Humanitarna akcija Eparhije diseldorfske i nemačke – opremanje ambulante pri Bogosloviji Sv. Kirila i Metodija u Prizrenu

Zahvaljujući prilozima vernika Eparhije diseldorfske i nemačke, a uz blagoslov nadležnog arhijereja G. Grigorija, prikupljena su značajna sredstva za pomoć našem narodu u borbi protiv virusa COVID19. Pomoć se sastoji od opreme i aparata koje je Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve „Čovekoljublje“ isporučila Bogosloviji Sv. Kirila i Metodija u Prizrenu za potrebe opremanja ambulante koja se nalazi u okviru internata. Ambulanta je namenjena ne samo učenicima ove srednjoškolske bogoslovske ustanove već i malobrojnim Srbima nastanjenim u Prizrenu i ostalim južnim srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji.