KABINET EPISKOPA, NOVOSTI

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN prikuplja novčana sredstva za Stefana Đorđevića (1994)

Septembra 2012. godine Stefan je zadobio kompresivnu frakturu pršljenskih tela Zh12 i L1 praćenu paraplegijom. Nakon povrede učinjena je dekompresija i stabilizacija u ovom nivou. U oktobru 2015. godine uklonjen je implant.

Stefanu je nakon pregleda medicinske dokumentacije na klinici u inostranstvu predloženo lečenje hiruškim putem.

Sredstva su potrebna za operaciju, kontrolne preglede, vitamine,lekove,putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja, laboratorijske analize, specijalističke preglede i rehabilitaciju.

Za Stefana! Budimo humani!

Pomozimo Stefanu!

Izvor: https://www.budihuman.rs/korisnik/1438/stefan-dordevic?fbclid=IwAR3nCxJUvBTcTbZDNV7eUavAPCKjVynLRBvrd5ViqPSAATqoSHqs42_u95A