NOVOSTI, HAMBURG

Kanon Svetoga Andreja Kritskog – Hamburg

Tokom Čiste sedmice u hamburškom hramu Svetoga arhangela Mihaila služi se pokajni kanon Svetoga Andreja Kritskog u sklopu velikog povečerja.

Reči ,,dušo moja, dušo moja ustani što spavaš“, koje pevamo u toku čitanja kanona, nas pozivaju da mislimo i radimo na preobražaju naših života. Prezirući naš greh možemo da zavolimo grešnika. 

To nam upečatljivo poručuje Sv. Jefrem Sirin rečima i životom:

,,O Gospode Care, daruj mi da vidim grehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin.“

sveštenik Siniša Vujasinović