NOVOSTI, HAMBURG

Nedelja 26. po Duhovima uz dečiji bazar i koncert crkvenog hora u Hamburgu

U nedelju dvadeset i šestu po Duhovima služena je Sveta Liturgija u hramu Sv. Arhangela Mihaila uz molitveno učešće mnoštva vernoga naroda. Naročita radost bila su deca Srpske dopunske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ koji su organizovali tradicionalni božićni dečiji bazar, na kojem su svi prisutni mogli da se obogate vrednim dečijim rukotvorinama i tako pripomognu humanitarni rad Srpske dopunske škole i Crkvene Opštine Hamburg. Nakon dečijeg bazara započeo je koncert crkvenog hora i studenata muzičke akademije u Hamburgu, koji redovno učestvuju na bogosluženjima i obogaćuju ista svojim muzičkim talentom i umilnim glasovima. Pored dece iz Srpske dopunske škole na čelu sa predsednikom gospodinom Miloradom Pajovićem i učiteljicom gospođom Tatjanom Filipović naročitu zahvalnost dugujemo gospođi Maji Šon, koja već dugo godina rukovodi crkvenim horom i zajedno sa celom porodicom neumorno radi na pridobijanju novih mladih članova. N  edelja ispunjena duhovnim, humanitarnim i kulturnim bogatstvima završena je trpezom ljubavi u sali crkvenog centra.