NOVOSTI, HAMBURG

Održano predavanje u crkvenoj sali hrama Sv. Arhangela Mihaila u Hamburgu

Dana 17.08.2019. godine sa početkom u 18 časova članovi Fondacije „Za Život“, diplomirani psiholog Gordana Unčanin i doc. dr Dragan Dakić održali su predavanje na temu „Kriza savremene porodice“. Predavanje je održano u crkvenoj sali hrama Sv. Arhangela Mihaila u Hamburgu u organizaciji Srpske Pravoslavne Crkvene opštine Hamburg i pomenute Fondacije. Tom prilikom predstavljena je Fondacija, njeni članovi, način rada i projekti koje realizuje. Težište ovog dijela predavanja je bilo na upoznavanju javnosti sa dva najvažnija projekta koje realizuje Fondacija, a to su: 1) besplatno, individualno, grupno, psihološko savjetovanje za članove porodica, odnosno za porodice u kriznim situacijama; 2) vaspitno-psihološke radionice za srednjoškolsku populaciju koje su usmjerene na osposobljavanje srednjoškolaca da razlikuju svoje potrebe od svojih želja, kako bi bili osposobljeni da donose zrele odluke u sferama koje ih se najviše tiču i time izbjegnu devijantne i zdravstveno štetne oblike ponašanja. Glavni dio predavanja se odnosio na izazove sa kojima se suočava porodica i njeni članovi u današnje vrijeme. Predstavljeno je nekoliko grupa problema koji narušavaju porodične vrijednosti a koji su razvrstani prema načinu na koji se manifestuju, prema vanjskim i unutrašnjim uzročnicima kao i prema efektima koje proizvode, segmentima porodičnog života koje najviše ugrožavaju i članovima porodice koje najviše pogađaju. Cilj ovog dijela predavanja je bio da se prisutnima razjasne eventualne nedoumice u vezi izvora konflikata, kako na liniji unutrašnjeg (koje se tiču vlastitih težnji), tako i na liniji spoljašnjeg djelovanja (koje se tiču odnosa sa članovima porodice, sredinom u kojoj žive i rade), kako bi bili u mogućnosti da iste prevaziđu, bilo samostalno, bilo uz stručnu pomoć – ukoliko je potrebna. Osim stručnih predavača, učešće u predavanju je uzelo i sveštenstvo hrama, protojerej Siniša Vujasinović i protonamjesnik Aleksa Milinković. Predavanju je prisustvovao značajan broj građana koji su svoje interesovanje pokazali brojnim pitanjima i diskusijama.