AUGZBURG, NOVOSTI

Poruka ljubavi, utehe i podrške svoj braći i sestrama parohije augzburške

Draga braćo i sestre, dragi parohijani,

Situacija u kojoj se nalazimo vanredna je za sve aspekte naše svakodnevice: porodicu, posao i materijalnu sigurnost, za druženje i uopšte za sveopštu bezbednost. Za nas hrišćane, ova je situacija, čini mi se, i još vanrednija jer nas, trenutno, lišava našeg liturgijskog života, ove središnje mogućnosti da se sjedinimo sa Hristom, našim Spasiteljem.

Sasvim je jasno da je za Crkvu neprirodno i neregularno, drugim rečima da nije normalno da se ne okuplja u Dan Gospodnji, nedeljom, i da ne prinosi beskrvnu žrtvu blagodareći Bogu „za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja su nam učinjena,“ odnosno da ne ostvaruje zajednicu Tela i Krvi Hristove. Zato je ovakva situacija u pravom smislu za nas jedno vanredno stanje. Sve to, međutim, ne znači da naša zajednica sa Bogom time što se ne možemo okupiti automatski prestaje i da Crkva prestaje da postoji. Naprotiv, mi znamo da nikakva iskušenja ovoga sveta niti mogu niti će nadvladati Crkvu jer, kako nas je sami Gospod kroz reči upućene apostolu Petru poučio, „ni vrata pakla neće je nadvladati“ (Matej, 16:18).

Mi se, kao što svi znate, nalazimo u onom jedinstvenom vremenu godine, u Velikom i Časnom postu koji prethodi Prazniku Vaskrsenja Hristovog. To je sveto vreme, vreme osvećenja, vreme tokom kojeg se još čvršće i odlučnije borimo protiv svih iskušenja, protiv strasti i navika koje nam, a to je ono najvažnije, gospodareći nama pomućuju duhovni vid i ponižavaju našu, po liku Božijem stvorenu i datu, slovesnost (razumnost). Postiti, to znači boriti se protiv svih tih strasti kako bismo otvorili čitavo svoje biće, sav svoj um i svo svoje srce za Boga. Zbog toga je važno, blagosloveno i dobro, i u ovim okolnostima u kojima nema bogosluženja te time ni pričešća, nastaviti sa postom! Ne smemo ni po koju cenu očajavati niti pomišljati da je post uzaludan ukoliko se trenutno ne možemo pričestiti. Setimo se, na primer, svete prepodobne Marije Egipćanke koja se, nakon više od 40 godina podvizavanja u pustinji, pričestila. Pa ipak, u skladu sa okolnostima u kojima malo jača ishrana može biti važna ili čak presudna za očuvanje zdravlja ili za ozdravljenje bolesnih, svako u odnosu na potrebe i po svojoj savesti može ublažiti telesni (dijetalni) aspekat posta. Pritom bi svakako trebalo pojačati molitvu i druge vidove posta, kao i duhovni napor.

Ovu veliku nepogodu koja je zadesila sve ljude, nezavisno od toga da li su hrišćani ili nisu, da li veruju u Boga ili ne, nezavisno od toga koje su nacije, boje kože, pola ili starosnog doba, trebalo bi da doživimo kao veliko iskušenje i kao ispit kako ljubavi tako i vere. Na prvom mestu, sećajmo se da sve biva po Božijem dopuštenju („Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve biva po Tvom dopuštenju“) te da je i ovo iskušenje Bog dopustio sa razlogom. To, pak, ne bi trebalo da shvatimo kao da Bog, koji voli čoveka, želi da ljudi stradaju i da im to priprema, već da On, po Svome večnome promislu, znajući sve tajne, dopušta iskušenja. Budući da iz časa u čas, a takoreći i iz minuta u minut, bivamo preplavljeni veoma različitim informacijama i da one, u svojoj raznolikosti, opsežnosti i tendencioznosti neretko mogu da još više pomute naš um i vid, mi se kao verni Hristu moramo stalno sećati najmanje četiri činjenice: 1) da sve biva po Božijem dopuštenju, 2) da u vreme posta ograničimo, između ostalog, i nekontrolisani konzum informacija, ne bismo li um očistili za Onoga koji je sami Život (ali da svakako budemo budni i pomno, kao odgovorni građani, pratimo uputstva lokalnih i saveznih vlasti i lekara), 3) da je najbolji i najefikasniji način da svet činimo boljim taj da postom, autentičnom i iskrenom askezom (podvigom) i molitvom sebe saobražavamo Hristu, besmrtnom Caru i Bogu našem, i 4) da Crkvu ni vrata pakla neće nadvladati.

Ova nepogoda takođe je, kao što sam napomenuo, i veliki ispit vere i ljubavi. Naša se vera nalazi na ispitu jer smo u ovim drastičnim, krajnje neprirodnim okolnostima bez bogosluženja na ispitu da li ćemo naš crkveni život, pa i samoga Boga, doživljavati magijski i ritualno i u tom smislu doživeti odsustvo bogosluženja kao odsustvo Boga i Božije blagodati ILI ćemo, u skladu sa našim Predanjem, sa našim ispovedanjem vere u Spasitelja koji je radi nas postao čovek, umro i vaskrsao, verovati, osećati i znati da je on rekao „Ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Amin!“ (Matej 28:20) te da je Duh Sveti svugde prisutan i sve ispunjava, kao i da Bog čini mogućim ono što je ljudima nemoguće (Matej 19:26). Ništa manje nije važno, naprotiv, presudno je važno za nas hrišćane kako ćemo svoju ljubav prema bližnjima, prema svakome čoveku, posvedočiti. U ove teške dane, koji nikome ne padaju lako, naša ljubav prema drugome posebno je stavljena na ispit. Jer, zaštiti sebe dobro je i važno, ali štititi druge od sebe, čak i od potencijalne opasnosti, uzvišenije je i govori o velikoj ljubavi koju nosimo i koju bi svojim delima trebalo da svedočimo. Dobro je biti junak, ali je još bolje, veće i blagoslovenije biti čovek, učiniti delo čojstva, a to znači upravo ljubavi! Sve to znači da bilo kakvom egoizmu nema mesta, da uklanjanjem sebe čuvamo druge, što je Bogu drago. Dela ljubavi spasavaju.

Zato, braćo i sestre po Hristu, čuvajmo sebe, ali čuvajmo isto tako i druge, pokazujući odgovornost, posvećenost svakom bližnjem jer će Gospod naš, Isus Hristos, tako poznati da smo učenici njegovi, ako budemo imali ljubavi među sobom (Jovan 13:34–35), dakle, ako budemo pazili jedni na druge, svedočeći tako svetu svetlost Hristovu, da bi nas svet poznao kao svetlonosce! Isto tako, poučeni rečima Gospodnjim, „dajemo caru carevo“ (Marko 12:17), odnosno poštujemo propise i uredbe države u kojoj živimo te se povinujemo merama zaštite koje država preduzima, svedočeći i na taj način da smo kao hrišćani ljudi odgovorni za drugoga i za društvo.

Naša vera, kao i naša molitva, imaju veliku moć. Znajmo da je Bog sa nama i da će uvek biti sa nama, dokle god se mi Njemu obraćamo, dokle god Ga prizivamo čistim srcem. Nema tog iskušenja koje nije prošlo i koje neće proći pa će tako i ovo. Do tada, kao i do sada i kao i uvek, molimo se Gospodu: „Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, da praštam i volim. Amin.“

Vaš paroh,
prezviter Nenad Živković

 

BOTSCHAFT DER LIEBE, DES TROSTES UND DER UNTERSTÜTZUNG ALLEN BRÜDERN UND SCHWESTERN DER AUGSBURGER KIRCHENGEMEINDE

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeindemitglieder,

die Lage, in der wir uns befinden, ist für alle Aspekte unseres Alltags außergewöhnlich: für die Familie, für die Arbeit und finanzielle Sicherheit, für das soziale Leben und insgesamt für die allgemeine Sicherheit. Für uns Christen, so scheint es mir, erweist sich diese Situation noch außergewöhnlicher, indem sie uns momentan – vorübergehend – unseres liturgischen Lebens, dieser zentralen Möglichkeit mit Christus, unserem Erlöser, eins zu werden, beraubt.

Es ist ganz klar, dass es für die Kirche unnatürlich und irregulär, in anderen Worten nicht normal ist, sich am Tag des Herrn, sonntags, nicht zu versammeln und Gott dankend „für alle uns erwiesenen Wohltaten, die wir kennen und die wir nicht kennen, die offenbaren und die verborgenen“ das blutlose Opfer nicht darzubringen. Es ist für die Kirche nicht normal, die Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Christi nicht verwirklichen zu können. Gerade deswegen ist diese Lage für uns buchstäblich eine Ausnahmesituation. All das bedeutet aber nicht, dass unsere Gemeinschaft mit Gott aufhört, oder die Kirche nicht mehr existiert, nur weil wir uns an einem Ort nicht versammeln können. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn wir wissen, keine Versuchung dieser Welt kann und wird die Kirche überwältigen! Das lehrt uns der Herr persönlich durch die Worte, die Er Apostel Peter widmete: „[…] und die Pforten der Hölle werden sie [die Kirche] nicht überwältigen“ (Matthäus 16:18).

Wie Sie alle wissen, befinden wir uns in einem ganz besonderen Zeitraum im Jahr, in der Großen Fastenzeit, die dem Feiertag der Auferstehung Christi vorangeht. Dies ist eine heilige Zeit, eine Zeit der Weihe, eine Zeit, während welcher wir noch entschlossener und kräftiger gegen alle Versuchungen kämpfen. In dieser Zeit kämpfen wir gegen Leidenschaften und Gewohnheiten, die über uns herrschen, wodurch sie unsere geistige Sicht trüben und unsere, nach Gottes Bild erschaffene und uns gegebene Vernunft erniedrigen. Zu fasten bedeutet, gegen alle diesen Leidenschaften zu kämpfen, um unser ganzes Wesen, unseren ganzen Geist und unser ganzes Herz für Gott zu öffnen. Deswegen ist es wichtig, gesegnet und gut, auch unter diesen Umständen ohne Gottesdienste und ohne Kommunion, weiter zu fasten! Auf keinen Fall dürfen wir verzweifeln oder denken, es wäre umsonst, weiter zu fasten, wenn man keine Kommunion bekommen kann. Erinnern wir uns, beispielsweise, an die heilige Maria von Ägypten (†421), die erst nach über 40 Jahre des asketischen Lebens in der Wüste die Kommunion bekommen hat. Dennoch, unter den Umständen, die durch die Coronavirus-Epidemie entstanden sind, und unter welchen eine etwas nahrhaftere Ernährung wichtig oder sogar ausschlaggebend für die Gesundheit oder die Genesung der Kranken sein könnte, kann jeder nach eigenem Bedarf und Gewissen den diätetischen Aspekt des Fastens mildern. Dabei sollten die Gebete jedoch verstärkt und geistige Aspekte des Fastens vertieft werden.

Dieses Unglück, das alle Menschen befallen hat, unabhängig davon ob sie Christen sind oder nicht, ob sie gläubig sind oder nicht, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder Alter, sollen wir als Versuch und Prüfung der Liebe und des Glaubens verstehen. Dabei sollen wir uns stets daran erinnern, dass alles geschieht, weil Gott es zulässt („Erlaube es mir nicht, in den unerwarteten Fällen zu vergessen, dass alles nach Deiner Zulassung geschieht“). Auch diese Erprobung hat Gott mit Grund zugelassen. Das sollen wir jedoch nicht so verstehen, dass Gott, der den Menschen liebt, will, dass Menschen leiden und ihnen Leiden zufügt, sondern, dass Er, nach Seiner ewigen Vorsehung, alles wissend, Erprobungen zulässt. Darüber hinaus erhalten wir fast im Stunden- oder sogar Minutentakt eine unübersichtliche Menge an sehr unterschiedlichen Informationen, welche uns aufgrund ihrer Diversität, Ausführlichkeit und Tendenziösität noch mehr verwirren bzw. unser Urteilsvermögen, unsere Vernunft und geistige Sicht trüben können. In Bezug darauf sollen wir, als diejenigen, die Christus treu sind, mindestens diese vier Fakten im Sinn haben: 1) alles geschieht, weil Gott es zulässt (allerdings nicht, weil Er es per se will); 2) während der Fastenzeit sollen wir, unter anderem, unseren unkontrollierbaren Informationskonsum verringern, um unseren Geist für Den, Der selbst das Leben ist zu reinigen (dabei sollen wir wachsam sein und als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger die Anweisungen der Landes- und der Bundesregierung sowie der Ärzte befolgen); 3) der beste und der effizienteste Weg, die Welt besser zu machen, ist, uns durch Fasten, durch authentische und ehrliche Askese sowie mit Gebet, Christus nachzueifern; und 4) nicht mal die Pforten der Hölle werden die Kirche überwältigen.

Wie ich es bereits erwähnte, stellt dieses Unglück auch eine große Prüfung des Glaubens und der Liebe dar. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt, da wir unter diesen drastischen Umständen ohne Gottesdienste zeigen müssen, ob wir unser kirchliches Leben – und sogar Gott selbst – als etwas Magisches und Rituales verstehen, und in diesem Sinne den Gottesdienstausfall als die Abwesenheit Gottes und Seiner Gnade erleben, ODER ob wir, in Übereinstimmung mit unserer Überlieferung, mit unserem Glauben in den Erlöser, der für uns Mensch geworden, gestorben und auferstanden ist, glauben, spüren und wissen werden, dass er gesagt hat: „Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Matthäus 28:20). Wir werden also wissen, dass der Heilige Geist allgegenwärtig und alles erfüllend ist, aber auch, dass Gott möglich macht, was Menschen unmöglich ist (Matthäus 19:26). Nicht weniger wichtig, ganz im Gegenteil, ausschlaggebend ist es für uns Christen, wie wir unsere Liebe für den Nächsten, für jeden Menschen, unter Beweis stellen werden. An diesen schweren Tagen, die keinem leichtfallen, wird auch unsere Liebe für den anderen auf die Probe gestellt. Denn, sich selber zu schützen ist gut und wichtig, aber die anderen vor sich zu schützen, auch wenn die Gefahr nur potentiell ist, erweist sich als höher und zeugt von der Liebe, die wir in uns haben, und die wir mit unseren Taten bezeugen sollen. Es ist gut, ein Held zu sein, aber es ist noch besser, größer und gesegneter, ein Mensch zu sein, eine Tat der Menschlichkeit zu vollziehen – also eine Tat der Liebe! All das bedeutet, es gibt keinen Platz für Egoismus, durch die Einhaltung von Distanz schützen wir die anderen, und das ist Gott lieb. Taten der Liebe wirken erlösend.

Deswegen, Brüder und Schwestern in Christus, lasst uns uns schützen, aber genauso auch die anderen. Auf diese Weise zeigen wir Verantwortung und Hingabe für den Nächsten. So wird unser Herr, Jesus Christus, erkennen, dass wir Seine Anhänger sind, wenn wir einander lieben (Johannes 13:34–35). In anderen Worten passen wir aufeinander auf, der Welt das Licht Christi bezeugend, damit die Welt uns als die Träger des Lichtes erkennen kann. Schließlich belehrt durch den Herrn, lasst uns „dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört“ (Markus 12:17), also lasst uns die Anordnungen des Staates, in dem wir leben, befolgen. Halten wir uns an die Vorsichtsmaßnahmen, die der Staat anordnet, damit wir auch auf diese Weise beweisen können, als Christen für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft verantwortlich zu sein.

Unser Glauben, wie auch unser Gebet, besitzen eine große Kraft. Wir sollen wissen, Gott ist und Er wird mit uns sein, solange wir uns an Ihn mit reinem Herzen wenden. Es hat noch keine Erprobung gegeben, die nicht irgendwann vorbei war. So wird auch diese vorbei sein. Bis dahin, genauso wie davor und wie immer, lasst uns zu unserem Herrn beten: „Lenke meinen Willen und bring mir bei zu beten, zu glauben, zu hoffen, zu ertragen, zu vergeben und zu lieben. Amen.“

In Augsburg, am 21.03.2020

Ihr Pfarrer,

Vater Nenad