ВИКАРНИ ЕПИСКОП ЈОВАН, ЕПИСКОП ГРИГОРИЈЕ, НОВОСТИ

Посланица на Велики петак

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Драга браћо и сестре, драга децо,

Драги састрадалници у Христу!

Данас смо се овде сакупили да узмемо учешћа у страдању Христовом. Сви већ знате да је Исус, син Божији, рођен међу нама. Он је проповедао вечни живот у слободи од сваке патње и смрти. Нажалост, погрешно је схваћен. Људи, којима је желео да помогне, су га ухапсили, вређали, распели и убили.  Важан моменат у овом догађају представља избор који је Пилат дао окупљеној маси. Они су могли да бирају ко ће од затвореника живети, а ко бити убијен. Одабрали су Вараву, уместо Исуса. Варава је био убица. Изабрали су, дакле, убицу уместо дародавца живота. Важно је, међутим, знати да је Варава био политички активиста, који је убијао јер је био противник римске власти. У сваком случају, Варава је највероватније од стране руље посматран као спаситељ, као месија. Ово доказују неки од раних рукописних сведочанстава Матејевог јеванђеља.

Ова класична прича може служити као предложак за многе историјске догађаје. У многим ситуацијама су људске масе радије бирали аутократе, понекад чак и ратне злочинце, уместо Исуса, љубитеља мира. Одатле, као хришчани и хришћанке, треба да научимо да увек морамо да се (по)уздамо у Христа као спаситеља. Иако постоји могућност да ћемо због тога морати да страдамо. Не смемо, међутим, заборавити да нећемо само страдати, већ и васкрснути са Христом.

Као хришћани можемо видети и шта се након тога догодило. Варава је наставио да живи, али је ли ослободио Јудеју? Није! Исус је страдао и умро за нас, и он нас је истински ослободио!

Зашто се људи и даље ослањају на Вараве?!

Епископи Григорије и Јован

 

Karfreitagsbrief

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder!

Liebe Mitleidende in Christus!

Wir haben uns heute hier versammelt, um an Christi Leid teilzunehmen. Sie wissen schon alle, dass Jesus, Gottes Sohn, in unserer Mitte geboren wurde. Er hat ewiges Leben in Freiheit von allem Leid und Tod verkündet. Leider wurde er missverstanden. Die Leute, denen er helfen wollte, haben ihn gefangen, beleidigt, gekreuzigt und getötet. Ein sehr wichtiges Moment in diesem Geschehen war die Möglichkeit, die Pilatus der Menge gegeben hat. Sie konnten wählen, wer von den Gefangenen leben und wer sterben sollte. Sie haben Barabas statt Jesus ausgewählt. Barabas war ein Mörder. Sie haben also einen Mörder statt eines Lebensspenders ausgewählt. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass Barabas ein politischer Aktivist war, der mordete, weil er gegen die römische Herrschaft war. Wie auch immer, Barabas wurde höchstwahrscheinlich von der Menge als Erlöser, als Jesus, betrachtet. Dies belegen einige frühe handschriftliche Zeugnisse aus dem Mathäus-Evangelium.

Diese klassische Geschichte kann als Vorlage für viele historische Ereignisse dienen. In vielen Situationen haben Menschenmassen lieber eine autokratische Person, eventuell sogar einen Kriegsverbrecher, statt eines friedliebenden Jesus ausgewählt. Daraus sollen wir als Christinnen und Christen lernen, dass wir immer auf Jesus als Erlöser vertrauen müssen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wir deswegen leiden werden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nicht nur mit Jesus mitleiden sondern auch mit ihm auferstehen werden.

Wir können als Christen auch sehen, was nach solchen Ereignissen passiert ist. Barabas lebt, aber hat er Judäa befreit? Nein! Jesus hat für uns gelitten und ist für uns gestorben, und er hat uns tatsächlich befreit!

Warum setzen die Menschen immer noch auf die Barabasse?!

Die Bischöfe Grigorije und Jovan