VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Praznik Bogojavljenja u Diseldorfu

Na praznik Krštenja Gospoda Isusa Hrista na reci Jordanu, služena je Sveta Liturgija u Diseldorfu. Bogosluženjem je načalstvovao Njegovo Preosveštenstvo vikarni Episkop humski g. Jovan uz sasluženje protojereja Aleksandra Sekulića i đakona Aleksandra Debeljaka. Istoga dana izvršen je obred Velikog osvećenja bogojavljenske vode. Prazničnu besedu održao je Episkop Jovan.

Odeljak praznične besede Vladike Jovana u prilogu vesti:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je jedan od velikih Gospodnjih praznika, jedan od praznika kada slavimo jedan od naročitih događaja u našem domostroju spasenja. Svi naročiti događaji su vezani za Hristov život, od Njegovog Rađanja pa sve do Njegovog Vaznesenja na nebo. Danas slavimo Bogojavljenje, događaj Hristovog krštenja na reci Jordanu od Svetoga Jovana Krstitelja. Tada se Gospod javio i projavio ovom svetu i bio potvrđen od Oca i Duha Svetoga kao Sin Božiji, kao Mesija Izrailja i kao Izbavitelj i Spasitelj celoga sveta. Taj događaj, osim što nas uči o tome Ko je Istinski i Pravi Bog i Mesija, predstavlja za nas i osveštavajući blagoslov jer Hristovim silaskom u Jordan, osveštavan biva ne samo Jordan nego i svi vodeni tokovi zemlje. Tako zemlja koja u grehu i zlu leži, biva osveštana blagodaću Božijom koja je neizmerni i bezuslovni dar božanske milosti celom svetu i svim ljudima. Kroz taj događaj osveštanja i kroz Gospodnji pristanak, da iako Bezgrešan bude i kršten, Gospod Isus Hristos ispunjava ono što je po Zakonu tada bilo zahtevano od ljudi i na taj način ustanovljava Svetu tajnu krštenja, kroz koju prolazimo svi mi koji stupamo u Crkvu te bivamo preporođeni za večni život. Svi mi koji smo kršteni, kršteni smo istom ovom jordanskom vodom, jordanskim blagoslovom i na sve nas je kao i na Gospoda Isusa Hrista sišao Duh Sveti koji je, po rečima Pisma, Duh Usinovljenja.

Mi koji se krštenjem pribrajamo Svetoj Crkvi, iz dana u dan, sve čvršće postajemo članovi i pričešćujemo se, a pričešćivati se znači pridruživati se, prisajediniti se Telu Hristovom.

Neka bi Gospod dao da od današnjeg dana pa u sve dane našeg života, obnavljamo blagodatne darove Duha Svetoga, da ih umnožimo u Crkvi i za Crkvu na slavu Božiju.

U ovom svetu iz svojih srca treba uvek da nosimo blagoslov osveštanja i da ljude i sve ono što postoji na ovom svetu vidimo kao već spasene, odnosno svete i osveštane u Hristu, jer Gospod hoće da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Neka nam je srećan i blagosloven praznik!