NOVOSTI, HAMBURG

Praznik Pedesetnice u Hamburgu

Praznik Pedesetnice svečano je proslavljen u hramu Sv. arhangela Mihaila u Hamburgu. Svetom Liturgijom načalstvovao je protonamesnik Aleksa Milinkovoć uz sasluženje protojereja Siniše Vujsinovića i jereja Milutina Marića. Umilno pojanje parohijskog hora upotpunilo je današnju radosnu i prazničnu atmosferu. Sveštenici su proiznosili jektenije na srpskom, crkvenoslovenskom, grčkom i nemačkom jeziku, svedočeći tako rečima Apostola Pavla, da među nama nema više ni Jevrejina, ni Grka, nema više roba ni slobodnjaka, nema više muškog roda ni ženskog, jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu (Gal 3,28).

Posle Sv. Liturgije mnoštvo naroda ostalo je u sali i porti radujući se i slaveći Gospoda za obilne darove kojima nas dariva.

Bratstvo svetoarhangelskog hrama