VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Praznik Svetoga arhiđakona Stefana – Diseldorf

Praznična beseda Vladike Jovana održana na praznik Svetoga arhiđakona Stefana u diseldorfskom sabornom hramu:

Draga braćo i sestre, danas proslavljamo treći dan praznika Hristovog rođenja. Juče smo proslavljali spomen na Presvetu i Prečistu Bogorodicu, Majku Gospodnju, kao Onu Koja je rodila Bogočoveka Hrista a danas, na treći dan Božića, proslavljamo arhiđakona i prvomučenika Stefana, onoga koji je prvi postradao radi ispovedanja vere u Hrista. Nama ljudima, nama hrišćanima i svim ljudima na svetu je sa jedne strane, često nejasno čemu mržnja i čemu negativan odnos prema drugim ljudima, i loša emocija i loš osećaj, a sa druge strane, svi mi smo, u većoj ili manjoj meri, iskustvovali takve osećaje i osećanja. Zato slaveći spomen na Svetoga prvomučenika i arhiđakona Stefana svi treba da se zapitamo kako je Sveti Stefan došao do toga da ispovedi veru u Boga i umirući na kolenima zamoli Gospoda da oprosti onima koji ga kamenuju. Čuli smo danas iz Dela apostolskih kako se dogodio taj događaj i da je Stefan, ispovedajući veru Gospoda Isusa Hrista, pokušao svojim sunarodnicima da pojasni da su sva otkrivenja u jevrejskom narodu upućivala i ukazivala na Gospoda Isusa Hrista. Ali za njih je to bilo strašno i neprihvatljivo, za njih je to predstavljalo napad na njihov identitet i njihovu egzistenciju i mi, draga braćo i sestre, znamo i videli smo šta se sve događa u ovom svetu, i među pojedincima, i među grupama i među narodima kada počne da se upotrebljava govor mržnje, kada se pojedinac ili grupa označavaju kao negativni iz bilo koga razloga i naročito kada je jedna grupa ljudi targetirana ili kada se stavi jedna kolektivna ili pojedinačna meta na glavu, na čelo, ne biće, ne egzistenciju, kao nekome ili kao nekim koji ugrožavaju egzistenciju ili postojanje drugih. Kao što danas postoje mediji, društvene mreže, televizija, prvi masovni medij bilo je otkriće štampe u 15.veku, tako se koristila propaganda i u vreme arhiđakona Stefana, tako što bi ljudi doveli optuženika pred Sinedrion, tadašnji zvanični jevrejski sud, i sabrali bi narod i onda bi nekoga optužili. Kao i danas i u ono vreme su postojali lažni svedoci koji su iskrivljivali ono što je Sveti arhiđakon Stefan ispovedao. Dakle nije se mnogo toga promenilo od Stefanovog vremena do danas kada je propaganda u pitanju ali i kada je u pitanju stradanje nevinih ljudi… ono što nam ovaj događaj saopštava i što nam Sveti Stefan svojim primerom svedoči je to da on nije smatrao da će njegova egzistencija, njegov identitet čak i onda kada smrtno strada biti ugroženi, jer on više nije bio vezan za svoj ovozemljski identitet, više nije bio vezan za otačka predanja koliko je bio vezan za ljubav Hristovu, za ljubav Onoga Koga je video kako sedi, kako on kaže, sa desne strane Oca. On u tome otkrivenju i u viđenju je toliko obuzet ljubavlju i toliko ukorenjen u budućem carstvu Božije da mu ni smrt više ne predstavlja nikakav problem, i najveći problem predstavljalo bi mu odvajanje od Gospoda Isusa Hrista. Apostol Pavle na jedom mestu kaže da ljubav izgoni strah. Tako i mi, draga braćo i sestre, bez obzira na sve smutnje koje postoje u ovom svetu treba uvek, pre svega i iznad svega da imamo istinu budućeg carstva Božijeg, i da znamo da nas kao pojedince i kao narod ništa ne može uništiti sve dok verujemo u Gospoda Isusa Hrista i dok znamo, da naša prava i istinska otadžbina i naš pravi i istinski identitet nije od ovoga sveta od onog trenutka kada smo kršteni, nego je naš identitet i naša otadžbina i istina našeg postojanja u budućem carstvu Božijem koje dolazi. Neka bio Gospod dao molitvama Svetoga prvomučenika i arhiđakona Stefana da i naša ljubav bude takva da ako bismo se našli u situaciji da stradamo da se istinski i od srca molimo za one koji nam štetu nanose, jer istina je da oni koji nam nanose štetu su zaslepljeni mržnjom i kao što je Hristos rekao oni ne znaju šta čine a kada bi bili svesni šta rade i šta se događa sa njihovim umom i njihovim bićem sigurno to ne bi činili. Neka bi Gospoda dao ljubavi ovoj našoj svetoj zajednici i celom svetu molitvama Svetoga arhiđakona Stefana, Majke Bogorodice i svih svetih, amin.