BREMEN, NOVOSTI

Praznik Uspenja Presvete Bogorodice u hramu Obnovljenja hrama Sv.Đorđa u Bremenu

U nedelju 28. avgusta 2022. godine proslavljen je veličanstveni praznik
Uspenja Presvete Bogorodice. Svetu Liturgiju služio je sveštenik Saša
Momirović.

,,Draga braćo i sestre, danas proslavljamo dan koji nas sve poučava tome da
ćemo i mi, po zasluzi našega zemaljskog života, doživeti lično vaskrsenje u
Gospodu Isusu Hristu, i dan koji nas poučava da je naš zadatak na ovom
zemaljskom života da dostignemo Carstvo nebesko, u kome prebiva Živi i
Vaskrsli Gospod, Presveta Bogorodica i svi Sveti…

Slava Bogu, da naš narod ovaj dan uspenja Presvete Bogorodice prepoznaje kao
veoma važan dan našega hrišćanskoga života, te se uvek u velikom broju
sabira na dan praznika i aktivno učestvuje u Svetoj Liturgiji i pričešćuje se
Telom i Krvlju Gospoda i Spasa našega Hrista.

Neka nam i ove godine, draga braćo i sestre, kao i uvek, bude na spasenje naših
duša praznik Presvete Bogorodice.

Molitvama naše Bogomajke, Gospode Isuse Hriste pomiluj nas. Amin.”

sveštenik bremenske parohije