VIKARNI EPISKOP JOVAN, DISELDORF, NOVOSTI

Predavanje Episkopa humskog g. Jovana na temu ,,Ko je moj bližnji” – Diseldorf

U nedelju, 20. novembra 2022. godine Njegovo Preosveštenstvo Episkop humski g. Jovan održao je predavanje u vidu zanimljive prezentacije u prostorijama Eparhijskog centra u Diseldorfu na temu Ko je moj bližnji. Vladika je prisutnim vernicima pokušao da protumači priču o milostivom Samarjaninu, prezentujući njen kontekst nastanka. Priča nastaje kao odgovor na pitanje upućeno Hristu Ko je moj bližnji? Reč bližnji u kontekstu Hristovog učenja uvek je uslovljena odnosom ljubavi, čime se prevazilaze sve nacionalne, jezičke i kulturoške razlike. Episkop je posebno istakao važnim da su nam bližnji zapravo svi oni prema kojima se odnosimo prebivajući u Hristovoj ljubavi, koja se proteže izvan granica naših ljudskih navika, čak i na naše neprijatelje, ljubeći sve ljude kao što ljubimo sami sebe.