MINHEN, NOVOSTI

Predavanje o. Johanesa Hauka – Minhen

U okviru ciklusa predavanja „Crkve u dijalogu“ je u četvrtak 11. aprila 2024.god. Crkvena opština Minhen ugostila još jednog važnog predavača. U biblioteci Crkvenog centra je o. Johanes Hauk (Johannes Hauck), sveštenomonah i sabrat benedinktinskog manastira Nideraltajh (Niederalteich) održao veoma interesantno predavanje na temu značaja Svete tajne Evharistije u istočnom i zapadnom hrišćanskom nasleđu.