MINHEN, NOVOSTI

Predavanje prof. dr jereja Aleksandra Đakovca temu Slobode, greha i pokajanja – Minhen

Ciklus predavanja u biblioteci Crkene opštine Minhen je nastavljen u subotu 9. marta predavanjem prof. dr jereja Aleksandra Đakovca, profesora na Katerdi za dogmatiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Prof. Aleksandar je govorio na temu Slobode, greha i pokajanja. Objašnjavajući značenje ovih važnih pojmova o. Aleksandar je istakao koliko bitnu ulogu oni imaju za ispravno shvatanje i doživljaj hrišćanske vere. Po već uspostavljenoj tradiciji je posle formalnog dela večeri uz postavljanje pitanja nastavljen živ i dinamičan razgovor između našeg gosta i prisutnih slušalaca.