MINHEN, NOVOSTI

Predavanje profesora Daniela Benge u biblioteci Crkvenog centra u Minhen

U biblioteci našeg Crkvenog centra je u četvrtak, 1. februara 2024.god,  nastavljen ciklus predavanja ,,Kirche(n) im Dialog“. Gost-predavač je bio prof. dr Daniel Benga, profesor na Katedri za liturgiku, patrologiju i istoriju ranohrišćanske Crkve na Institutu za pravoslavnu teologiju Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu.
Otac Benga je održao predavanje na temu ,,Iskustvo prisustva Duha Svetog u Božanstvenoj Liturgiji“.
 
Objašnjavajući  istorijski razvoj poretka Svete Liturgije i tumačeći dijelove liturgijskih molitava, uvaženi gost je istakao važnost Božanstvene Liturgije po ustrojstvo Crkve ističući da je ona središnji događaj Crkve u kojoj se kroz stvarno prisustvo Duha Svetog svršava Tajna otkrovenja Trojednog Boga i spasenja svijeta.
 
Otac Danijel je posle uvodnog predavanja odgovarao na pitanja pristunih slušalaca, među kojima je te večeri bio Episkop humski g. Jovan  i sveštenici Ruske i Bugarske pravoslavne Crkve.