NOVOSTI, HAMBURG

Proslava praznika Preobraženja Gospodnjeg u Hamburgu

Preobraženje Gospodnje svečano je liturgijski proslavljeno u hramu Sv. Arhangela Mihaila u Hamburgu. Sv. Liturgijom načalstvovao je otac Aleksa Milinković uz molitveno prisustvo mnošta vernog naroda.

Otac Siniša Vujasinović proizneo je nadahnutu prazničnu besedu poučivši verni narod o značaju današnjeg praznika. Između ostalog o. Siniša je naglasio  sličnost između praznika Bogojavljenja i Preobraženja, kada se takođe čuo glas sa neba koji kaže: „Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji.“ (Mt 3, 17), (Mt 17,5).Verni narod dobija potvrdu od Oca nebeskoga pred Hristovo propovedanje i pred Hristovo stradanje, da je on zaista Sin Božiji. Kao što se Hristos preobrazio i „zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost.“ (Mt 17,2) tako smo imi kroz ceo život pozvani da se preobražavamo i da tu čistotu svetlosti preobraženja čuvamo u sebi od prljanja i pomračenja, kazao je otac Siniša.

Po zaamvonoj molitvi blagosloveno je grožđe i podeljeno narodu, koji se i ako je radni dan, okupio u lepom broju.

Sveštenik Milutin Marić