DORTMUND, NOVOSTI

Radovi na obnovi parohijskog doma u Dortmundu

Čitavu jesen 2019. godine trajali su radovi na obnovi parohijskog doma pri parohiji i Crkvenoj opštini dortmundskoj.

Nakon regulisanja hidroizolacije samog objekta, usljedilo je renoviranje podruma s akcentom na mokrim čvorovima. Nekoliko ostava sa kotlovnicom sada su u potpunoj funkciji za neophodne djelatnosti. Sasvim su obnovljeni toaleti, i trenutno su na raspolaganju tri muška i tri ženska odjela sa savremenim sanitarnim elemenatima. Sanirane su dovodne instalacije koje su bile u velikoj mjeri dotrajale. Među brojnim intervencijama unutar parohijskog doma posebno je važno i novopostavljeno grijanje koje sada opslužuje čitav dom. Ukras čitavom utisku dalo je proširenje donje sale i formiranje prodavnice. Elektro instalacije, osvjetljenje u svim prostorijama kao i bezbjednost otvora urađeni su na najsavremeniji način. Obnova pristupnih staza sa zapadne i sjeverne strane objekta svojevrsna su kruna čitavog pregalaštva.

Radovi su finansirani iz budžeta crkve. Pomenuti budžet se svakako, u svom najvećem dijelu, sastoji od priloga naših vjernih. Veoma veliki doprinos okončanju ove faze radova na parohijskom domu dali su i parohijani koji su priložili određeni materijal, ali i trud, vrijeme i znoj, učestvujući u ovoj za nas veoma značajnoj obnovi. Važno je napomenuti da je pored mnogih, čija imena nećemo iznositi u ovom izvještaju, najveći trud prinio gospodin Lazar Popović iz grada Herne, koji je od početka aktivnosti bio njihov formalni rukovodilac.

Neka Gospod svima uzvrati milošću svojom za svaki trud i svaku pomoć koju su Njemu Samom prinijeli ugradivši se u ovo dobro djelo.

Hristos se rodi!
Zaista se rodi!